V Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Policjantów Garnizonu Lubelskiego zakończony

ilustracja

26 kwietnia 2019 r. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego Artur Garbacz na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Firleju zorganizował V Wojewódzki Turniej Policjantów Garnizonu Lubelskiego w Tenisie Stołowym.

Turniej objęty został patronatem honorowym przez insp. Roberta Szewca – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz Pani Ewy Zybała – Starosty Lubartowskiego za co organizator serdecznie podziękował. Objęcie turnieju Patronatem Honorowym przez Komendanta Wojewódzkiego oraz Starostwo Powiatu Lubartowskiego podwyższyło rangę przedsięwzięcia oraz wskazało, że organizacja takiego turnieju jest bardzo ważna dla środowiska lubelskich policjantów oraz lokalnego lubartowskiego społeczeństwa. Panią Ewę Zybała podczas turnieju reprezentował wicestarosta Lubartowski Pan Lucjan Mileszczyk. Partnerami byli Panowie: Dawid Tarnowski Wójt Gminy Firlej, oraz Jarosław Gryglicki dyrektor Zespołu Szkół w Firleju.

Po uroczystym otwarciu turnieju przez Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego odbyła się rywalizacja indywidualna w trakcie której po obliczeniu punktów zdobytych przez poszczególnych zawodników zostały wyłonione miejsca drużynowe. Łącznie w turnieju udział wzięło 40 sklasyfikowanych zawodników, 13 drużyn reprezentujących 11 jednostek Policji naszego województwa, wraz z kierownikami drużyn gościliśmy 47 osób. W wyniku bardzo zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Klasyfikacja drużynowa:

1. KMP w Lublinie 107 pkt. /Janusz Stróżak, Artur Cękalski, Mariusz Grymuza/
2. KMP w Zamościu 96 pkt. /Mariusz Pawlik, Artur Lipski, Andrzej Terlecki/
3. KPP w Lubartowie I 102 pkt. /Przemysław Okoń, Michał Karpiński, Krzysztof Banachewicz/
4. KPP w Krasnymstawie
5. KMP w Chełmie
6. KPP w Lubartowie II
7. KWP w Lublinie Wydział Konwojowy
8. KPP w Kraśniku
9. KPP w Tomaszowie Lubelskim
10. KPP w Łukowie
11. KPP Łęcznej
12. KPP w Parczewie
13. ZW NSZZ Policjantów

Klasyfikacja indywidualna:

1. Janusz Stróżak – KMP w Lublinie
2. Artur Cękalski – KMP w Lublinie
3. Robert Cybul – KPP w Łukowie
4. Albert Walczak – KPP w Krasnymstawie
5. Wojciech Mróz – KMP w Chełmie
6. Przemysław Okoń – KPP w Lubartowie
7. Artur Lipski – KMP w Zamościu
8. Sebastian Brodacki – KMP w Chełmie
9. Andrzej Terlecki – KMP w Zamościu
10. Marek Kulibab – KPP w Krasnymstawie
11. Mariusz Pawlik – KMP w Zamościu
12. Krzysztof Banachewicz – KPP w Lubartowie
13. Mariusz Grymuza – KMP w Lublinie
14. Mariusz Dziura – KPP w Tomaszowie Lubelskim
15. Radosław Głowacki – KWP w Lublinie
16.Jerzy Siwczak – KWP w Lublinie
17. Michał Karpiński – KPP w Lubartowie
18. Marcin Sagan – KPP w Kraśniku
19. Wojciech Karpiński – KPP w Lubartowie
20. Kamil Czerwonka – KPP w Lubartowie
21. Piotr Lodowski – KPP w Kraśniku
22. Mariusz Marzec – KPP w Łęcznej
23. Stanisław Junik – KPP w Lubartowie
24. Grzegorz Jastrzębski – KPP w Parczewie
25. Tomasz Grzechnik – KPP w Tomaszowie Lubelskim
26. Mateusz Breś – KPP w Kraśniku
27. Przemysław Szymański – KPP w Łęcznej
28. Mariusz Nizio – KPP w Tomaszowie Lubelskim
29. Karol Gałęzowski – KPP w Parczewie
30. Krzysztof Majdański – ZW NSZZ Policjantów
31. Andrzej Michalski – ZW NSZZ Policjantów
32. Piotr Zabielski – KPP w Parczewie
33. Mariusz Szacoń – KWP w Lublinie Wydział Konwojowy
34. Grzegorz Bicz – KPP w Łęcznej
35. Artur Garbacz – ZW NSZZ Policjantów
36. Krzysztof Maciejewski – KPP w Krasnymstawie
37. Robert Gałczyński – KPP w Tomaszowie Lubelskim
38. Marcin Witkowski – KPP w Łukowie
39. Marcin Turos – KWP w Lublinie Wydział Konwojowy
40. Andrzej Czerski – KPP w Łukowie

Sędziowie Główni turnieju: Pan Leon Filipek – zawodowo trener tenisistów stołowych II ligowego zespołu Kłos Wola Skromowska oraz Marian Sagan – działacz II ligowych tenisistów stołowych z klubu Lewart Lubartów a także Mariusz Baranowski – prezes MKS Lubartów Sekcja Tenisa Stołowego wyłonili zawodnika Fair Play turnieju, którym okazał się Tomasz Grzechnik z KPP w Tomaszowie Lubelskim. Nagrodę Fair Play ufundował i wręczył gość honorowy turnieju Pan Piotr Kumięga – Prezes Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego w Warszawie w obecności Pani Karoliny Rudnik – Prezes Forum Grup Zawodowych zs. w Warszawie.

Starostwo Powiatowe ufundowało puchar dla najlepszego zawodnika powiatu lubartowskiego, którym został Przemysław Okoń – policjant PP w Ostrowie Lubelskim. Puchar wręczył wicestarosta Pan Lucjan Mileszczyk.

Puchary i medale za miejsca 1 – 6 w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej oraz nagrody rzeczowe za miejsca od 1 do 22 wręczali: Artur Garbacz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego oraz insp. Mariusz Siegieda – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Asysty przy wręczaniu pucharów, medali i nagród udzielali: Piotr Wiszniewski wiceprzewodniczący ZT NSZZ Policjantów KMP w Lublinie, Andrzej Michalski członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego oraz Rafał Paśnik – Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Lubartowie i Grzegorz Bicz – Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Łęcznej.

Organizator pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu zawodów a w szczególności Andrzejowi Wójcikowi – wiceprzewodniczącemu ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego i członkom Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Lubartowie Grzegorzowi Czerwińskiemu oraz Łukaszowi Wójcikowi ze wspomnianym Rafałem Paśnikiem na czele. Słowa podziękowania kierujemy do Pana insp. Roberta Szewca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie za ufundowanie pucharu dla najlepszej drużyny turnieju i objęcie turnieju patronatem. Podziękowania dla Pana Dawida Tarnowskiego – Wójta Gminy Firlej oraz Pana Jarosława Gryglickiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Firleju za perfekcyjne przygotowanie hali sportowej na potrzeby turnieju, dziękujemy ratownikowi medycznego Panu Michałowi Marciniakowi z Ostrowa Lubelskiego za czuwanie nad bezpieczeństwem medycznym zawodników. Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie stronę służbową reprezentowali podinsp. Krzysztof Latusek – naczelnik WK oraz nadkom. Robert Filipowicz – Komendant komisariatu Policji w Kocku.

W końcowym wystąpieniu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Mariusz Siegieda w imieniu swoim oraz Pana insp. Roberta szewca – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie pogratulował organizacji turnieju, podziękował za udział wszystkim policjantom, oraz wszystkim którzy przyczynili się do pomocy w organizacji. Zapewnił, że strona służbowa zawsze będzie wspierała takie jak zawody w tenisa stołowego jak i podobne inicjatywy, które integrują środowisko policyjne ze środowiskami lokalnymi co niesie za sobą tylko pozytywny wizerunek Polskiej Policji w społeczeństwie.

Równie miłe słowa podziękowania za organizację turnieju i możliwość spotkania się w gronie policjantów z całego województwa lubelskiego oraz zaproszonymi gośćmi skierował wicestarosta Powiatu Lubartowskiego Pan Lucjan Mileszczyk, przekazując uczestnikom wiele gadżetów reklamujących powiat lubartowski.

Wójt Gminy Firlej Pan Dawid Tarnowski, wspomniał, że w dniu kiedy odwiedził go Przewodniczący ZW i zaproponował organizację turnieju o zasięgu wojewódzkim w Zespole Szkół w Firleju, zgodził się z propozycją bez wahania, gdyż jest to wspaniała promocja miejscowości Firlej jak i całej gminy Firlej.

Dziękuję wszystkim osobom, którzy swoim wsparciem finansowym, rzeczowym oraz pomocą przyczynili się do przeprowadzenia tak perfekcyjnego turnieju.

Na zakończenie turnieju, po oficjalnym zakończeniu V Wojewódzkiego Turnieju Policjantów Województwa Lubelskiego w Tenisie Stołowym Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Artur Garbacz zaprosił wszystkich zawodników oraz gości na obiad do zajazdu „Sosnowe Uroczysko” w Firleju.

Jeśli tylko będą okoliczności sprzyjające do organizacji już dziś zapraszam do udziału w kolejnym, turnieju wojewódzkim policjantów w tenisie stołowym.

Artur Garbacz
Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów
woj. lubelskiego

 

Więcej fotografii pod poniższym linkiem: