Uroczystość upamiętniająca polskich policjantów pomordowanych w Miednoje w 1940 roku

ilustracja

W dniu 12 września 2017 r. w Bydgoszczy, z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego oraz Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy, odbyła się, już po raz drugi, uroczystość upamiętniająca polskich policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje w 1940 roku.

W uroczystościach brała udział delegacja Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w składzie: podinsp. Piotr Kujawa, asp. szt. Jerzy Bronicki, asp. szt. Witold Cieślewicz, nadkom. Jerzy Kostrzewski, asp. szt. Marek Ziomek i asp. szt. Anna Łojek. Obecni byli również Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego, kadra kierownicza naszego garnizonu na czele z Panem Komendantem Wojewódzkim Policji insp. Pawłem Spychałą, delegacja Związków Zawodowych Pracowników Policji woj. kujawsko-pomorskiego z Przewodniczącym Zbyszkiem Szmigiero oraz poczet sztandarowy Związków Zawodowych Pracowników Policji woj. kujawsko-pomorskiego na czele z Panią Iwoną Wiśniewską, sekretarzem Związku Zawodowego Pracowników Policji naszego województwa.

Dumnie nasz sztandar związkowy prezentował poczet sztandarowy złożony z naszych kolegów związkowców z OPP KWP w Bydgoszczy w składzie: sierż. szt. Marcin Barczyński, st. post. Tomasz Orlikowski i st. post. Kamil Wąsik. Dziękujemy bardzo naszym kolegom za ich wkład i godne reprezentowanie naszego związku w tak podniosłej uroczystości.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Rodzin Katyńskich, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas obchodów obecni byli m.in. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau, Zastępca Prezydenta Pan Mirosław Kozłowicz, a także uczniowie klas policyjnych z Bydgoszczy i Inowrocławia.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w intencji policjantów pomordowanych w 1940 roku w Miednoje oraz ich rodzin, odprawionej w Katedrze pw. Św. Marcina i Mikołaja, celebrowanej przez Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ks. Prałata Stanisława Kotowskiego, proboszcza bydgoskiej katedry. Podniosłego charakteru mszy nadała obecność pocztów sztandarowych, kompanii honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz orkiestry wojskowej z Bydgoszczy.

Ostatnim elementem obchodów było oddanie hołdu ofiarom zbrodni. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, wspólnie z Przewodniczącym NSZZ Policjantów podinsp. Piotrem Kujawą, Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim Józefem Ramlauem, Zastępcą Prezydenta Miasta Bydgoszczy Mirosławem Kozłowiczem oraz Naczelnikiem Delegatury IPN w Bydgoszczy Edytą Cisewską, złożył wieniec pod pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej na Starym Rynku w Bydgoszczy. Na zakończenie sygnalista Wojska Polskiego zagrał melodię “Śpij kolego”.

Po uroczystości jej uczestnicy spotkali się w Domu Pielgrzyma na skromnym poczęstunku. Nauczyciele i wychowawcy klas policyjnych, samorządowcy, włodarze miasta oraz weterani i kombatanci, przedstawiciele Rodzin Katyńskich mogli wymienić spostrzeżenia, podzielić się wspomnieniami o tragicznej karcie naszej bolesnej historii.

W tym miejscu szczególne podziękowania przekazujemy dla ks. Prałata Stanisława Kotowskiego za słowa homilii w trakcie mszy i gościnność dla naszego policyjnego środowiska. Serdecznie dziękujemy również funkcjonariuszom WKS KWP w Bydgoszczy, podinsp. Maciejowi Daszkiewiczowi, nadkom. Joannie Dunisławskiej i asp. Sławomirowi Szelągowi, którzy bardzo mocno zaangażowali się w pomoc w organizacji i przygotowaniu całej uroczystości.

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów
woj. kujawsko-pomorskiego
Piotr Kujawa