Uroczystość ślubowania nowych policjantów w Poznaniu

ilustracja

Szeregi wielkopolskiej Policji zasiliło 101 funkcjonariuszy, z czego 16 nowo przyjętych do służby policjantek i policjantów złożyło uroczyste ślubowanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Teraz czeka ich przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu i w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 12 maja br. o godz. 11.00 odbyło się uroczyste ślubowanie 16 nowych policjantek i policjantów wielkopolskiej Policji. Ze 101 przyjętych do służby funkcjonariuszy to właśnie oni pełnić będą służbę w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu i w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Pozostali mundurowi będą ślubować w jednostkach macierzystych.

Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, który jako pierwszy powitał ślubujących. Wobec wszystkich zgromadzonych głośno zabrzmiały wypowiadane z poczuciem odpowiedzialności słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka w swoim wystąpieniu życzył policjantkom i policjantom powodzenia podczas czekających ich w najbliższym czasie egzaminów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy w przyszłości. – W Policji jest wiele obszarów, w których możecie się realizować, dlatego mam nadzieję, że za kilkanaście lat będziecie usatysfakcjonowani z obranej drogi i będziecie przekonani, że wstąpienie w szeregi Policji to
była najlepsza decyzja w waszym życiu – podsumował.

Następnie głos zabrał mł. insp. Andrzej Szary – Przewodniczący Zarządu NSZZ P województwa wielkopolskiego, który zwracając się do nowo przyjętych funkcjonariuszy zapewnił ich o swoim wsparciu, wskazując jednocześnie na wagę służby społeczeństwu.

Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia.