Uroczyste spotkanie opłatkowe w Komendzie Głównej Policji

ilustracja

W Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W imieniu własnym i kierownictwa Policji przybyłych gości powitał Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

W sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się dzisiaj, tj. 21.12.br., uroczyste spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji i kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji – którzy reprezentowali podległych im policjantów i pracowników – na spotkaniu opłatkowym obecni byli księża kapelani: Jego Ekscelencja Najprzelewiebniejszy Biskup Jerzy Pańskowski Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Ewangelicki Biskup Wojskowy ks.bp płk Mirosław Wola, naczelny kapelan Policji ksiądz Jan Kot, jak również Pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, przewodniczący oraz przedstawiciele związków zawodowych w Policji zarówno funkcjonariuszy, jak też związków reprezentujących pracowników cywilnych formacji, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, oficerowie łącznikowi oraz reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego. Zarząd Główny NSZZ Policjantów reprezentował wiceprzewodniczący Benedykt Nowak.

Przy słowach kolęd śpiewanych przez chór Komendy Stołecznej Policji pod dyrekcją Sylwii Krzywdy, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył wszystkim życzenia świąteczne. Przyłączyli się do nich Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk i nadinsp. Jan Lach. Życzenia skierowali do wszystkich policjantów i pracowników Policji oraz ich rodzin.

W imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, szef Policji przyjął z rąk Zastępcy Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem został następnie przewieziony do Komendy Głównej Policji i tam złożony przed Tablicą Pamięci, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

Tradycyjnym elementem spotkania było poświęcenie opłatków przez kapelana Policji.

Uroczystość wspaniałą grą uświetnili również muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

(KGP)

Zdjęcia: Piotr Maciejczak – Policja 997