Uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika post. Edwarda Jezierskiego

ilustracja

Na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odnowionego pomnika na grobie przedwojennego policjanta. Posterunkowy Edward Jezierski był funkcjonariuszem Policji Państwowej, który 22 września 1927r. w Godziszowie podczas służby zginął tragicznie w strzelaninie z bandytami. Odsłonięcia odrestaurowanej mogiły dokonał w asyście zaproszonych gości Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki wraz z potomkiem poległego policjanta – Panem Pawłem Jezierskim.

Śp. posterunkowy Edward Jezierski był funkcjonariuszem Policji Państwowej, który służył na terenie powiatu janowskiego. W dniu 22 września 1927 roku w miejscowości Godziszów wykonując obowiązki służbowe zginął tragicznie podczas próby ujęcia bandytów zagrażających lokalnej społeczności. Pogrzeb bohaterskiego policjanta, który zgromadził tłumy mieszkańców oraz miejscowe władze, był wspaniałą manifestacją miejscowego społeczeństwa dla poległego, który stanął w obronie życia i mienia obywateli.

Od tych wydarzeń minęło już 95 lat. Pielęgnując pamięć o poległych i zamordowanych funkcjonariuszach Policji, powstał Komitet Konserwacji i Restauracji Płyty Nagrobnej Edwarda Jezierskiego. Inicjatorem odnowienia pomnika i gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim insp. Andrzej Mioduna oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego.

W uroczystościach związanych z odsłonięciem odrestaurowanej mogiły posterunkowego Edwarda Jezierskiego udział wziął Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik, Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Piotr Grabarczyk, p.o. Dyrektora Biura Edukacji Historycznej Komendy Głównej Policji mł. insp. Robert Horosz,  Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki, kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego asp. szt. Artur Garbacz, były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. logistyki Pan Dariusz Chmielowiec, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej oraz innych służb i instytucji współpracujących z Policją.

Uroczystość zaszczycił także obecnością Starosta Powiatu Janowskiego Pan Artur Pizoń, Zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego Pan Czesław Krzysztoń, Wójt Gminy Godziszów Pan Józef Zbytniewski a także potomek zamordowanego funkcjonariusza Pan Paweł Jezierski.

W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wieniec na odnowionej mogile post. Edwarda Jezierskiego złożyli kol. Maciej Dziergas – Przewodniczący Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie ds.opieki nad grobami i miejscami pamięci o Policjantach ” wraz z kol. Artur Garbacz i Michał Sawicki reprezentujących Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego.

Dzisiejsze wydarzenie pokazuje, jak bardzo ważne jest kultywowanie pamięci o poległych funkcjonariuszach. Tego typu inicjatywy zasługują na najwyższe uznanie. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych osobach i dbać o miejsca ich spoczynku. Nasza formacja kontynuuje tradycje przedwojennej Policji Państwowej, stanowiąc etos zawodu policjanta rozumiany jako swoisty drogowskaz w ciężkiej, zaszczytnej i odpowiedzialnej służbie.

 

Źródło: https://zwnszzplu.pl/uroczyste-odsloniecie-odnowionego-pomnika-post-edwarda-jezierskiego/