Uniewinnienie policjantów w procesie organizatorów koncertu WOŚP z 2019r. podczas którego zginął Prezydent Adamowicz

ilustracja

W dniu 27 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe uniewinnił policjantów służących w WRD KWP Gdańsk od zarzutu zaniechań i błędów przy organizacji koncertu WOŚP w 2019 r., podczas którego doszło do zabójstwa Prezydenta Pawła Adamowicza.

Sąd uznał, iż funkcjonariusze działali prawidłowo a w działaniu Policji nie można dopatrzyć się błędów i niedociągnięć. Sąd zwrócił uwagę na to, że przepisy dotyczące imprez masowych są niejasne i nieprecyzyjne. Niejasność przepisów stawia funkcjonariuszy w trudnej sytuacji, gdyż w przypadku wystąpienia takich zdarzeń jak tragedia z 2019 r. to oni są pociągani do odpowiedzialności za nieprecyzyjne procedury. Prokuratur nie odniósł się do twierdzeń Sądu i Biegłego sądowego, które wskazywały na niedoskonałości przepisów.

Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. pomorskiego Przewodniczący podinsp. Józef Partyka i Wiceprzewodniczący asp. szt. Mariusz Lewandowski uczestniczyli na wszystkich etapach postępowania jako organizacja społeczna po stronie policjantów.

Oskarżonych funkcjonariuszy skutecznie reprezentowali adwokacki z Kancelarii LIEGMANN z Tczewa: adw. Mariusz Liegmann i adw. Jakub Czapski.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policja