Uhonorowany za wybitne zasługi patriotyczne i aktywne wspieranie NSZZ Policjantów

ilustracja

Zarząd Główny NSZZ Policjantów jest inicjatorem pomocy niesionej przez wszystkie formacje policyjne z krajów europejskich. Stał się centralą koordynacji pomocy dla Narodowej Policji Ukrainy. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nie mógłby tej pomocy nieść tak skutecznie gdyby nie bezcenne wsparcie Prezesa firmy InPost pana Rafała Brzoski.

Dzięki firmie Inpost do ukraińskich policjantów dotarło już kilkanaście samochodów ciężarowych ze sprzętem policyjnym i pomocą humanitarną.

Mając powyższe na uwadze Prezes firmy InPost pan Rafał Brzoska został wyróżniony medalem Krzyż Niepodległości z gwiazdą kl. I przyznawany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Wręczone przez Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego odznaczenie podkreśla wybitne zasługi patriotyczne i aktywne wspieranie Związku w różnych formach jego statutowej działalności.

Medal ten jest najmniejszym wymiarem podziękowań jakie należą się panu Prezesowi.

 

Biuro Prasowe NSZZ Policjantów