UHONOROWANI MEDALAMI 30-LECIA ZW NSZZ POLICJANTÓW

ilustracja

W dniu 17 września w KPP Szamotuły miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji 30-lecia powstania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów, podczas której dwudziestu ośmiu funkcjonariuszy KPP Szamotuły zostało uhonorowanych medalami 30-lecia NSZZ Policjantów oraz brązowymi medalami ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.

Wręczenia dokonał wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego st. asp. Przemysław Postaremczak oraz członek prezydium ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego asp. Mateusz Przybyłowski przy udziale reprezentanta komendanta Powiatowego podinspektora Piotra Gryni.

W trakcie uroczystości przedstawiono historię związku, podkreślając odwagę i zaangażowanie jego twórców nie tylko na przełomie lat 1989-1990 ale też 1981 roku. Należy zaznaczyć, że związek wykonał przez trzy dekady olbrzymią pracę na rzecz poprawy warunków służby policjantów, płac i ochrony prawnej. Jest też jednym z największych związków zawodowych w Polsce.

NSZZ Policjantów jest też strażnikiem pamięci o swoich poprzednikach, zwłaszcza tych zamordowanych przez sowieckiego okupanta w 1940 roku. Data zbiórki nie była przypadkowa – 17 września 1939 roku stał się symbolem martyrologii funkcjonariuszy policji.