Udział mundurowych w WOŚP w ocenie portalu mundurowy.pl

ilustracja

Trudno jest nie odnotować na portalu kolejnego sukcesu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której 26. już finał zakończył się w niedzielę. W poniedziałek nad ranem WOŚP zebrała ponad 80 mln zł, o jedną piątą więcej niż przed rokiem Tym razem Fundacja pod hasłem „Wyrównać szanse w leczeniu noworodków” zbierała pieniądze na sprzęt dla szpitalnych oddziałów neonatologicznych.

Policjanci nie tylko od pilnowania i zabezpieczania.

Choć szefowie resortów mundurowych oficjalnie nie wsparli orkiestry, ani nie zezwolili na wykorzystanie sprzętu wojskowego, to jednak bardzo wielu żołnierzy i funkcjonariuszy wyraziło poparcie dla inicjatywy Jurka Owsiaka, przekazując oczywiście anonimowo pieniądze w formie gotówki czy SMS. Ponadto w przekazach medialnych dało się zauważyć mundury leśników, organizacji rekonstrukcyjnych, paramilitarnych, strażaków a nawet policjantów, którzy m.in. pilnowali porządku i dbali o bezpieczeństwo wolontariuszy.

W miasteczku 26. Finału WOŚP na pl. Defilad w Warszawie zauważono m.in. mundur Rafała Jankowskiego, przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, który przyniósł ze sobą platynową płytę Męskiego Grania 2016, z autografami Organka i Dawida Podsiadło. Została ona wylicytowana przez NSZZ Policjantów na aukcji organizowanej przez Polskie Radio, wraz z Fundacją Wdów i Sierot po Poległych Policjantach, za kwotę 14,5 tys. zł. Pieniądze te zostały przekazane rodzinie po zastrzelonym antyterroryście w Wiszni Małej.

W zielonogórskim finale WOŚP wziął także udział gen. broni rez. Mirosław Różański, były dowódca Generalny RSZ, który aukcję wystawił m.in.kurs snajperski.

Ponad 825 mln zł zebranych środków

W tym roku Fundacja zbierała pieniądze na szpitale położnicze. Chce wyposażyć je w stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne, czy specjalistyczne aparaty USG oraz pulsoksymetry.

W sumie, w ciągu 25 lat Fundacja zebrała ponad 825 mln zł na wsparcie polskiej medycyny. Wiele innych organizacji pozarządowych (NGO) stawia sobie podobne cele, ale nie miało tego szczęścia przebicia się w mediach. Jerzy Owsiak trafił w serca milionów Polaków . Do tego potrzebna jest wiarygodność i dobra opinia, czyli odpowiednio wysoki poziom zaufania społecznego.

Nie ma co się dziwić reakcji Jurka Owsiaka na zarzut znajdującej się pod rządową kontrolą Radiowej Agencji Informacyjnej, że WOŚP zbiera pieniądze na organizację kontrowersyjnego przystanku Woodstock. Zdaniem prezesa Fundacji WOSP ani złotówka ze zbiórki finału nie trafia na rzecz organizowanego Przystanku Woodstock.

Fundacja WOŚP zapewnia, że Woodstock finansowany jest z osobnych datków sponsorów tej imprezy. Nie ma powodu temu nie wierzyć, zwłaszcza, że każda działająca organizacja pozarządowa musi się rozliczyć z każdej złotówki i co roku składać sprawozdania. A WOŚP jest pod szczególną kontrolą obecnej władzy, która ma swoich faworytów, czyli m.in. Caritas czy też akcję „Szlachetnej paczki”. Tym razem telewizja publiczna przynajmniej wspomniała o WOŚP i nie wymazywała serduszek jak było w ubiegłym roku.

Sterowanie NGO

Zresztą władza przejęła kontrolę nad prawie stu tysiącami aktywnie działających organizacji pozarządowych (co piąte to fundacje) i uchwaliła obowiązującą od 15 września 2017 r. ustawę o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizacji pożytku publicznego jest ok. 9 tysięcy, co oznacza, że mogą one skorzystać z 1 proc. odpisu z PIT. Większość organizacji na realizację swoich celów statutowych liczy na zadania publiczne, zlecenia przez różne resorty i urzędy centralne bądź samorządy.

Współpraca MON z NGO

Pod koniec roku 2017 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych i partnerów społecznych współpracujących z Ministerstwem Obrony Narodowej, nazywane Forum Organizacji Pozarządowych. Nieoficjalnie mówiło się o możliwym powołaniu w resorcie obrony Departamentu Współpracy ze Społeczeństwem, ale ta koncepcja może się zmienić po wyborze nowego szefa MON. W tym roku miał być stworzony generator wniosków, który sprawi, że będzie można składać je szybciej, łatwiej i skuteczniej. I co najważniejsze. Zapowiedziano zmianę procedur związanych z naborem wniosków o dofinansowanie. Do rozdysponowania w tym roku spośród organizacji NGO współpracujących z wojskiem ma być 18 mln zł na projekty związane m.in. z promocją i szkoleniem wojskowym. Zadania te zostały podzielone na trzy grupy: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych RR; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Pierwszy konkurs już ruszył

Tradycyjnie MON o tej porze czekał na wnioski NGO współpracujące z wojskiem. Na razie MON ogłosił tylko jeden konkurs otwarty w zakresu upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej . Preferowane są projekty związane m.in. z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, historii konspiracji niepodległościowej podczas II wojny światowej i w okresie powojennym, ze szczególnym uwzględnieniem roli podziemia antykomunistycznego w walce o niepodległość Polski, a także )uczczeniu pamięci o ofiarach katastrofy lotniczej samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem.

Na realizację zadań przeznaczono jedynie 1 mln zł. Podczas gdy w 2016 roku wydano ok. 2,5 mln zł a w ubiegłym roku aż 5,7 mln zł.

W ubiegłym roku MON rozstrzygnął na rzecz NGO 22 konkursy a w 2016 r. – 25 (uznanie resortu obrony zyskał co czwarty wniosek o realizację zadania publicznego. W 2016 r. MON podpisał ponad 230 umów na realizację różnych zadań publicznych w formie powierzenia (tzn. całkowicie finansowane przez resort) lub wsparcia (na ogół w 90 proc.) na łączną kwotę ok. 10,5 mln zł. Początkowo planowano, że będzie to ok. 16 mln zł. W ubiegłym roku planowano wydać dla NGO ok. 12,5 mln zł, ale znów – jak dowiadujemy się nieoficjalnie – zaoszczędzono na zadaniach publicznych dla organizacji pozarządowych.
R.Ch.
Fot. Marek Osiejewski

 

źródło: http://www.portal-mundurowy.pl/ 2018.01.15