Uchwała nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

ilustracja

24 września 2018 r. w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Jedynym punktem obrad była ocena propozycji porozumienia przedstawiona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na spotkaniu z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych, które odbyło się w ubiegły piątek, 21 września 2018 r.

Dzisiaj rano na biurko Ministra Brudzińskiego trafiła przyjęta przez Zarząd Główny uchwała, która punkt po punkcie odnosi się do poszczególnych postulatów w kontekście piątkowej propozycji porozumienia. Jeżeli w najbliższych dniach uwagi Zarządu Głównego zostaną zaakceptowane, zwołane zostanie kolejne posiedzenie i zapadną decyzje co do dalszych losów protestu.

Uchwała w załączniku