Tym, którzy sami o siebie upomnieć się już nie mogą

ilustracja

Niebawem, w połowie tego roku będziemy obchodzić 100.lecie powstania Policji Województwa Śląskiego.
Formacji policyjnej w swojej formule całkowicie autonomicznej z Komendą Główną w Katowicach oraz Komendantem Głównym.
Daty rocznicowej powstania naszej śląskiej formacji ważnej z punktu widzenia Policjanta,zwłaszcza aglomeracji śląskiej, Polaka i Patrioty .
Losy naszych granatowych braci w większości przypadków splotły się tragicznie po 17 września 1939 roku, tuż po sowieckiej napaści na nasz kraj .
Ich kości bieleją do dziś na “nieludzkiej ziemii”.
Bezpardonowo, mordowani metodą katyńską przez siepaczy z NKWD którym zawiadywał Wasilij Błochin – zanim znalazł bandycki etat był pasterzem wypasającym kozy.

Uroczystości rocznicowych różnego rodzaju z pewnością będzie wiele .
My jako spadkobiercy tradycji śląskiej Policji, członkowie największego związku zawodowego w formacjach mundurowych- NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW realizując Uchwałę Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego celem uczczenia tej jakże ważnej daty oraz oddania czci tragicznym losom naszych przedwojennych mundurowych braci w dniach 23 -24 maja br. środkiem transportu służbowego KWP w Katowicach zorganizowaliśmy wyjazd edukacyjno-historyczny do miejsc związanych z historią śląskiej Policji, miejsc związanych ze “wschodnią golgotą” oraz związanych ze śląskiem …”naszą małą ojczyzną” w tym placówek muzealnych na terenie Warszawy.

Wyjazd został dedykowany członkom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj.śląskiego
Zarządy;
Czynni f-sze i zacni emeryci z Częstochowy ,
OPP Katowice, Zabrze, KWP Katowice, Mikołów, Cieszyn, Gliwice a nawet z Łodzi choć formalnie członek ZT NSZZ Policjantów w Bytomiu
-rodzinom, sympatykom i osobom wspomagającym.

Odwiedziliśmy ;
Muzeum Powstania Warszawskiego,
Cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie zapalano znicze i złożono okolicznościowy wieniec pod kwaterą powstańców śląskich.

Obowiązkowy czas wolny na spokojny spacer cmentarnymi alejami, Muzeum Katyńskie, gdzie oprócz zapalenia zniczy, również złożono wieniec od NSZZP przy tablicy imiennej zamordowanych f-szy Policji Województwa Śląskiego przez NKWD.

Ostatnim elementem wyjazdu było zwiedzenie ekspozycji w Biurze Edukacji Historycznej KGP w Warszawie.
Słowa podziękowania za udzieloną pomoc w realizacji wyjazdu i jego formuły składam na ręce :
Wszystkich uczestników wyjazdu za patriotyczną postawę i zaangażowanie
Pana Komendanta Głównego Policji w Warszawie gen.insp. Jarosława SZYMCZYKA,
Pana Dyrektora Biura Edukacji Historycznej -Muzeum Policji w Warszawie Podinsp.Krzysztofowi MUSIELAKA – któremu po zakończeniu zwiedzania ekspozycji w dowód wdzięczności i podziękowania za dotychczasową współpracę z Zespołem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego “ds.opieki nad grobami i miejscami pamięci o Policjantach “na niwie kultywowania tradycji i historii naszej formacji – wręczyłem okolicznościowy list dziękczynny.
Pani Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Katowicach Teresie BRACKIEJ.
Materiały historyczne poszerzające wiedzę w tym temacie dzięki opracowaniu -znawców tematyki naszej formacji Panów Grzegorza Grześkowiaka, Janusza Mikitina
z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach.
CZEŚĆ I CHWAŁA WSZYSTKIM POLEGŁYM!

Przewodniczący
Zespołu Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów
ds.”opieki nad grobami i miejscami pamięci o Policjantach ”
Maciej Dziergas

https://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2019/1-22019/4269,Policja-Wojewodztwa-Slaskiego-i-jej-komendanci-19221939.html?fbclid=IwAR1CW2-p