Szkoła Policji w Pile pozyskała Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

ilustracja

Na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego, Szkoła Policji w Pile od 2019 roku współpracuje z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Współpraca odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w procedurach reagowania kryzysowego. W razie konieczności podejmowanie wspólnych działań będzie wynikało z charakteru i rodzaju zdarzenia.

Nasza jednostka dysponuje wykwalifikowaną kadrą z zakresu ratownictwa medycznego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Posiadamy też wyposażenie medyczne wymagane do określonego w decyzji zakresu współpracy z PRM.

Ostatnio Szkoła Policji w Pile, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Prewencyjnego PZU, wzbogaciła się o kolejny sprzęt poprawiający niewątpliwie naszą skuteczność w działaniach związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia ludzi.

Dzięki wnioskowi Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Pile udało się pozyskać nowoczesny sprzęt. Koordynatorami działań zmierzających do pozyskania wymienionych rzeczy byli wykładowcy Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile Marcin Kolasiński i Radosław Spychalski.

Z uzyskanych środków zakupiono Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) firmy ZOLL model AED Plus, 2 zestawy (Update kit) rozbudowujące fantomy Little Anne do Little Anne QCPR, 2 zestawy (Update kit) rozbudowujące fantomy Little Junior do Little Junior QCPR oraz dziesięć maseczek CPR do prowadzenia wentylacji zastępczej. Wartość inwestycji wyniosła 7000zł.

Defibrylator został umieszczony na terenie obiektów sportowych Szkoły Policji w Pile. Taka lokalizacja skróci na pewno czas ewentualnej potrzeby jego użycia.
Do tej pory szkoła dysponowała jednym urządzeniem tego typu dostępnym w pomieszczeniu służby ochronnej. Urządzenie AED jest gwarantem jak najszybszej oraz najlepszej jakości pomocy.

Pamiętać należy, iż w przypadku zatrzymania krążenia, każda minuta a nawet każda sekunda jest na wagę złota.

Warto podkreślić, że Szkoła Policji w Pile od wielu lat korzysta ze wsparcia ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU.

Firma PZU wspierała w ostatnich latach wiele inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa, edukację, działania prewencyjne i szkoleniowe. Dziękujemy za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.