SZCZEGÓLNY DZIEŃ W GARNIZONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ilustracja

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyły się uroczystości związane ze ślubowaniem 37 nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy, wręczeniem medali i odznaczeń państwowych, wyróżnieniem finalistów plebiscytów „Przyjazny Dzielnicowy” i „Dzielnicowy bliżej nas” oraz rozstrzygnięciem konkursów historycznych. Nastąpiło również uroczyste przekazanie dziewięciu nowych pojazdów służbowych, które zasilą flotę garnizonu świętokrzyskiego. W uroczystej zbiórce udział wzięli m.in. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz kadra kierownicza garnizonu świętokrzyskiego na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem. Obecny był przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego Jerzy Kaniewski.

Dziś rano w sali im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyły się uroczystości związane ze ślubowaniem 37 nowo przyjętych funkcjonariuszy, wręczeniem medali i odznaczeń państwowych oraz wyróżnieniem wielu innych uczestników plebiscytów i konkursów. Przekazano również nowe pojazdy służbowe, które zasilą flotę garnizonu świętokrzyskiego. W środowych uroczystościach w Komendzie Wojewódzkiej Policji wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek, Komendant Miejski Policji w Kielcach oraz komendanci powiatowi Policji garnizonu świętokrzyskiego. Nie mogło też zabraknąć dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, naczelników wydziałów, kierowników sekcji, a także kapelana. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele mediów oraz Redaktor Naczelny Echa Dnia Pan Stanisław Wróbel, a także rodziny i bliscy ślubujących funkcjonariuszy. Przyjęci do służby wypowiadając słowa roty złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Od jutra każdy z nich rozpocznie sześciomiesięczne szkolenie, po którym odbędzie się ich adaptacja zawodowa. Dopiero wtedy z odpowiednią wiedzą z zakresu przepisów prawa, taktyki i techniki interwencji oraz umiejętnościami strzeleckimi, wrócą do swoich macierzystych jednostek. Po ślubowaniu komendant wręczył legitymacje służbowe, a ks. ppłk. Grzegorz Kamiński udzielił młodym policjantom błogosławieństwa.

W związku ze Świętem Policji, które przypada corocznie na dzień 24 lipca, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił 31 policjantów i pracowników Policji województwa świętokrzyskiego medalami „Za Długoletnią Służbę”, a Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorował 3 funkcjonariuszy odznaczeniami resortowymi „Zasłużony Policjant”. Dzisiejsze uroczystości były idealną okazją do wręczenia tych wyróżnień. Prezydenckie medale „Za długoletnią Służbę” nagrodzeni funkcjonariusze i pracownicy Policji otrzymali z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek, natomiast Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Dariusz Augustyniak wręczył odznaczenia ministerialne. Dzisiejsze uroczystości były również okazją do podziękowania osobie, której praca umożliwia i ułatwia wypełnianie ustawowych zadań Policji. Doceniając zaangażowanie w udzielaniu pomocy świętokrzyskiej Policji, srebrnym medalem „Za zasługi dla Policji” wyróżniono Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Panią Anetę Odziemczewską.

Podczas dzisiejszych uroczystości wspomniano również o kampanii edukacyjno-historycznej mającej na celu przybliżenie lokalnej społeczności historii Policji. Patronaty honorowe nad kampanią objęli: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek. W ramach tych działań Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zorganizowała dwa konkursy – fotograficzny, którego adresatem była młodzież szkolna z terenu województwa świętokrzyskiego oraz historyczny adresowany do funkcjonariuszy i pracowników Policji naszego garnizonu. Laureaci obu konkursów zostali nagrodzeni. W kolejnej części dzisiejszych wydarzeń wyróżniono najlepszych dzielnicowych województwa świętokrzyskiego. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach w tym roku zorganizowała i przeprowadziła dwa plebiscyty: o tytuł „Przyjaznego Dzielnicowego” oraz „Dzielnicowy bliżej nas”, zrealizowany wspólnie z redakcją Echa Dnia. Finalistą I miejsca plebiscytu „Przyjazny Dzielnicowy” został mł. asp. Damian Łasak z KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim, II miejsce przypadło mł. asp. Maciejowi Miernikowi z KPP w Skarżysku – Kamiennej oraz III miejsce sierż. szt. Tomaszowi Krężołkowi z Komisariatu Policji w Morawicy.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Kielcach Jerzy Kaniewski wręczyli nagrody, statuetki i listy gratulacyjne najlepszym dzielnicowym. Następnie w związku z zakończonym plebiscytem „Dzielnicowy bliżej nas” organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach i redakcję Echa Dnia, nagrodzono statuetkami oraz dyplomami laureatów plebiscytu. Na koniec uroczystości zostało przekazanych 9 pojazdów zakupionych z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Oznakowane pojazdy służbowe marki KIA CEED trafią do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz sześciu jednostek terenowych Policji naszego województwa: Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Skarżysku – Kamiennej, Staszowie i Starachowicach. Dwa nieoznakowane BMW trafią do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kielcach i Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.

Opr. MŚ/TCz

Źródło: KWP w Kielcach