Święto Służby Więziennej

ilustracja

8 lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto. Tegoroczne obchody przypadają w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wpisują się także w stulecie polskiego więziennictwa.

W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów składam wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej najserdeczniejsze życzenia.
Życzę Wam Koleżanki i Koledzy w zasadzie tego samego czego życzyłbym nam, funkcjonariuszom Policji. Złączeni bowiem wspólnymi dążeniami i oczekiwaniami w szeregach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dobrze wiemy, czego sobie życzyć wzajemnie -uznania, szacunku i docenienia Waszej Służby życzę przede wszystkim, w tym szczególnym dla Państwa Dniu.

Rafał Jankowski

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski