Święto Policji w Komendzie Głównej – zaczynamy obchody

ilustracja

21 lipca 2022 r. w samo południe odbyła się uroczystość odsłonięcia inskrypcji epitafijnej na Tablicy Pamięci w gmachu Komendy Głównej Policji. Jest to jeden z najważniejszych momentów podczas corocznych obchodów Święta Policji. Dla całej formacji to wyjątkowo wzruszające chwile, bo właśnie w ten sposób funkcjonariusze oddają hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

Święto Policji w Komendzie Głównej Policji zawsze zaczyna się od wspomnienia tych, którzy odeszli na wieczną służbę. Nie inaczej było i w tym roku.

21 lipca przed Obeliskiem “Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu Komendy Głównej Policji oficjalne delegacje złożyły wieńce i oddały hołd wszystkim funkcjonariuszom, którzy poświęcili swe życie służbie, a szczególnie przedwojennym stróżom prawa, zamordowanym podczas II wojny światowej w ZSRR. W podstawie monumentu złożona jest ziemia z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje.

Kwiaty przed miejscem pamięci złożyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wraz z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, a także przedstawiciele duchowieństwa: ordynariusz polowy Wojska Polskiego, a jednocześnie krajowy duszpasterz Policji bp. Wiesław Lechowicz, prawosławny ordynariusz wojskowy abp Jerzy Pańkowski, ewangelicki duszpasterz Policji ksiądz Marek Twardzik oraz zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. 

NSZZ Policjantów reprezentował jego przewodniczący podkom. Rafał Jankowski. Warto w tym miejscu przypomnieć, że fundatorem kamienia, pod którym składane są wiązaki kwiatów jest NSZZ Policjantów.

Następnie wszyscy przemieścili się do gmachu KGP, gdzie przed Tablicą Pamięci czekali już przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z jej prezes Ireną Zając i przewodniczącym Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło na czele. Obecna była również żona i córka tragicznie zmarłego policjanta, młodszego aspiranta Adama Rekowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie, a także Jego przełożeni: Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński i I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Człuchowie mł. insp. Karol Dziemiańczyk.

Najbliżsi odsłonili inskrypcję epitafijną, a wszyscy zgromadzeni złożyli kwiaty przed Tablicą Pamięci. Duchowni poprowadzili modlitwy. Wdowa po młodszym aspirancie Adamie Rekowskim otrzymała kopię karty, która została wpięta do Księgi Pamięci, przechowywanej w KGP.

Obecnie na Tablicy Pamięci w gmachu Komendy Głównej Policji widnieje 125 nazwisk funkcjonariuszy Policji, którzy stracili życie na służbie.

W hołdzie składanym koleżankom i kolegom, którzy odeszli na wieczną wartę, co roku podczas ogólnokrajowych obchodów święta Policji odbywa się ceremonia odsłonięcia kolejnych tabliczek epitafijnych na Tablicy Pamięci oraz wpięcia nowych kart do Księgi Pamięci. To szczególnie wzruszający i podniosły moment dla całej policyjnej formacji. Poprzez swoją obecność tutaj, pochylenie głów przed tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów oraz modlitwę, policyjny świat oddaje hołd i podkreśla swoje zobowiązanie do zachowania pamięci o tych wszystkich policjantach, którzy działając w ochronie zdrowia i życia obywateli zapłacili w służbie najwyższą cenę i słowa roty ślubowania wypełnili do końca.

Tablica Pamięci ku czci Poległych Policjantów powinna być pusta, nie powinno być tam żadnego nazwiska – jednak służba i zawód policjanta należy do jednych z najniebezpieczniejszych i choć robimy wszystko, aby nie pojawiały się na Tablicy nowe nazwiska, zdajemy sobie sprawę, że jest to trudne do wykonania.

 

Tekst: policja.pl

Dlatego pamięć o tych wszystkich, którzy zginęli nigdy nie zaginie, podobnie jak i pamięć o policjantach z całego świata, którzy ratując innych, sami oddali swoje życie.