Święto Policji w Kępnie

ilustracja

20 lipca 2022 r. przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Kępnie miała miejsce uroczystość z okazji Święta Policji. W tym szczególnym dniu Komendant Powiatowy Policji w Kępnie mł. insp. Mirosław Józefiak wręczył swoim funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Przyznane zostały również medale za zasługi na rzecz NSZZ Policjantów. Uroczystość przebiegła według policyjnego ceremoniału.

 

Tegoroczne Święto Policji jest okazją do uczczenia, 103 – rocznicy uchwalenia Ustawy o Policji Państwowej oraz 102 rocznicy powstania Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. W uroczystości wzięli udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Inspektor Sławomir Piekut, Starosta Powiatowy Robert Kieruzal, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno Krzysztof Godek, Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, Wójt Gminy Bralin Piotr Hołoś, Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Sekretarz Gminy Łęka Opatowska Małgorzata Gąszczak, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, pracownicy Policji oraz zaproszeni goście. Jak, co roku nasza uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i mianowania policjantów na wyższe stopnie służbowe. Uroczystość została poprzedzona Mszą Świętą w intencji kępińskiej Policji.

W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych 38 policjantów: 1 – w korpusie oficerów młodszych, 14 – w korpusie aspirantów, 20 w korpusie podoficerów i 3 w korpusie szeregowych.

 

KORPUS OFICERÓW MŁODSZYCH POLICJI

– Nadkomisarz Policji :

kom. Paweł Haraś

 

KORPUS ASPIRANTÓW POLICJI

– Aspirant sztabowy Policji :

st.asp. Dariusz Duś

st. asp. Stefan Aleksander

st.asp. Waloszczyk Danuta

 

– Starszy aspirant Policji :

asp. Skrobek Sebastian

asp. Żłobiński Marcin

 

– Aspirant Policji :

mł. asp. Ćwiertnia Piotr – przedterminowy awans

mł. asp. Fiołka Paweł

mł. asp. Korpeta Karol

 

– Młodszy aspirant Policji:

sierż. szt. Blabuś Krystian

sierż. szt. Dominik Mariusz

sierż. szt. Gierak Kinga

sierż. szt. Głowik Dominika

sierż. szt. Latański Tomasz

sierż. szt. Żukowska Bożena

 

KORPUS PODOFICERÓW POLICJI

– Sierżant sztabowy Policji :

st. sierż. Bartłomiej Białobrzewski

st. sierż. Joniak Mateusz

st. sierż. Moska Patryk

st. sierż. Ponitka Dawid

st. sierż. Śmiałek Adam

st. sierż. Trojak Mateusz

 

– Starszy sierżant Policji :

sierż. Balcerzak Paweł

sierż. Cierlak Piotr

sierż. Drapiewski Marcin

sierż. Kędzierski Wojciech

sierż. Kosiński Marcin

sierż. Łuszczek Sylwia

sierż. Stramowski Rafał

sierż. Szczepański Łukasz

 

– Sierżant Policji :

st. post. Garczarek Bartłomiej

st. post. Gruszka Maksymilian

st. post. Jański Dominik

st. post. Moska Szymon

st. post. Nawrocki Tomasz

st. post. Spigiel Mikołaj

 

KORPUS SZEREGOWYCH POLICJI

– Starszy posterunkowy Policji :

post. Mrugalski Michał

post. Więcek Maciej

post. Wylęga Anita

 

Podczas uroczystości I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut podziękował za wsparcie wszystkim samorządowcom, natomiast Komendant Powiatowy Policji w Kępnie mł. insp. Mirosław Józefiak złożył życzenia i podziękowania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji. Komendant Józefiak podkreślił jak ważną rolę pełnimy dla Naszego społeczeństwa. Jesteśmy nowoczesną, profesjonalną i stale rozwijającą się formacją ukierunkowaną na niesienia pomocy społeczeństwu.

Starosta Kępiński wręczył Komendantowi Powiatowemu czek na zakup sprzętu łączności. Sekretarz Gminy Łęka Opatowska przekazał na ręce szefa kępińskich policjantów biurowe urządzenie wielofunkcyjne, natomiast Wójt Gminy Trzcinica podarował aparat cyfrowy dla Zespołu Techników Kryminalistyki. Wszystkim wydarzeniom towarzyszyła wystawa historyczno – profilaktyczna na której zostały zaprezentowane dzieje kępińskiej policji oraz realizacja różnych programów profilaktycznych. Byliśmy świadkami zmian umundurowania Polskiej Policji od czasów przedwojennych do współczesnych, aż po najnowsze umundurowanie.

 

Ponadto podczas uroczystości za zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz wielkopolskiej Policji nadano:

Srebrny Medal Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego:

Adrian Ruśkowski

Dariusz Sodomski

Brązowy Medal Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego :

Sławomir Biziak

Dariusz Duś

Przemysław Jędrasiak

Tomasz Kapral

Arkadiusz Kościelny

Maciej Mazurkiewicz

Szyman Musiała

Kamil Skiba

Sebastian Skrobek

Marcin Żłobiński

Arkadiusz Skrobek

Brązowy Medal Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego otrzymała Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kępnie Aleksandra Hanulak – Zając oraz Wójt Gminy Bralin Piotr Hołoś.

 

Tekst: Policja Kępno

https://kepno.policja.gov.pl/wl8/aktualnos/236732,SWIETO-POLICJI.html