ŚWIĘTO POLICJI W GÓRZE

ilustracja

26 lipca 2019 roku w Domu Kultury w Górze odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Obchodów Święta Policji. Górowscy policjanci uroczyście obchodzili 100 rocznicę powołania Policji Polskiej. Uroczysty apel był okazją do nagrodzenia wyróżniających się policjantów oraz policjantek.

W tym roku na wyższe stopnie policyjne zostało mianowanych 16 funkcjonariuszy.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycił I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Piotr Leciejewski oraz zaproszeni goście.
Awanse otrzymali:

 • młodszy inspektor Jacek Gregor,
 • podinspektor Grzegorz Zieliński,
 • komisarz Daniel Panek,
 • komisarz Agnieszka Połczyk,
 • aspirant sztabowy Łukasz Gęstwa,
 • starszy aspirant Tomasz Matuszewski,
 • aspirant Maciej Kaczmarek,
 • aspirant Michał Łynko,
 • młodszy aspirant Marek Gizicki,
 • młodszy aspirant Paweł Kaczmarek,
 • sierżant sztabowy Marek Kokot,
 • starszy sierżant Patryk Morżak,
 • sierżant Narcyz Gendera,
 • sierżant Mikołaj Jagodziński,
 • starszy posterunkowy Paweł Chocianowski,
 • starszy posterunkowy Mateusz Duda

Komendant Powiatowy Policji w Górze mł. insp. Jacek Gregor w dowód uznania za długoletnią pracę wręczył podziękowania pracownikom cywilnym:

 • za jubileusz 35-lecia pracy Pani Danucie Szwed,
 • za jubileusz 30-lecia pracy Pani Grażynie Lisowskiej

Starosta Górowski Pan Kazimierz Bogucki za zajęcie I miejsca w finale wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” wyróżnił sierżanta sztabowego Zbigniewa Sosińskiego.

Ponadto Starosta Górowski Pan Kazimierz Bogucki za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżnił niżej wymienionych funkcjonariuszy:

 • aspiranta sztabowego Janusza Konopnickiego,
 • aspiranta sztabowego Arkadiusza Banaszaka,
 • młodszego aspiranta Marcina Szostaka,
 • sierżanta sztabowego Krystiana Kurowskiego,
 • sierżanta sztabowego Marcina Chocianowskiego

oraz pracowników cywilnych panią Agnieszkę Podliską oraz pana Seweryna Szelążka.

Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz za wzorową pracę i służbę wyróżniła niżej wymienionych funkcjonariuszy:

 • nadkomisarza Grzegorza Biernata,
 • aspirant sztabową Mariolę Pudełek,
 • aspiranta sztabowego Jana Rydzika,
 • aspirant Magdalenę Urbaniak

oraz pracowników cywilnych panią Teresę Wirhanowicz i panią Katarzynę Olechowską.

Burmistrz Wąsosza Pan Paweł Niedźwiedź za wzorowe wykonywanie obowiązków wyróżnił funkcjonariusza Rewiru Dzielnicowych w Wąsoszu starszego aspiranta Tomasza Matuszewskiego.

Wójt Gminy Jemielno Pani Anita Sierpowska za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wyróżniła aspiranta sztabowego Juliana Całko.

Gmina Niechlów za wzorową służbę wyróżniła funkcjonariusza Rewiru Dzielnicowych aspiranta sztabowego Marka Berusa.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów za zasługi patriotyczne i działalność dla Związków Zawodowych Krzyżem Niepodległości odznaczył Panią Danutę Piwowarską – Berus.

Wszystkim awansowanym oraz nagrodzonym gratulujemy.

Oficer Prasowy KPP w Górze
kom. Agnieszka Połczyk

Więcej fotografii pod poniższym linkiem