Święto Policji w Oddziale Prewencji Policji w Kielcach

ilustracja

25 lipca br. odbył się uroczysty apel związany z obchodami Święta Policji w Oddziale Prewencji Policji w Kielcach.

Oprócz policjantów oraz kadry kierowniczej oddziału wraz z dowódcą insp. Krzysztofem Kozieł na czele, wziął w nich udział Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki.

Obchody rozpoczęły się wczoraj o godzinie 10. Wtedy to dowódca uroczystości podkom. Sebastian Snopek złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach insp. Dariuszowi Augustyniakowi. Kolejno wszystkich uczestników przywitał Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Kielcach insp. Krzysztof Kozieł, a następnie odbyło się wręczenie odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Wręczono m.in. odznaki Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony Policjant”.

Podczas uroczystości głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak. Wszystkim policjantom podziękował on za pełnioną służbę oraz podejmowane w sposób profesjonalny działania na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa.

Na koniec uroczystości odbyła się defilada kompanii honorowej wraz z pododdziałami asystującymi. W obchodach oprócz policjantów wraz z kadra kierowniczą OPP w Kielcach i Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, wziął również udział Przewodniczący Zarządu Województwa Świętokrzyskiego NSZZ Policjantów Jerzy Kaniewski wraz z zastępcą (red. z Wiceprzewodniczącymi ZW NSZZ P woj. świętokrzyskiego: Janem Brożyną i Mariuszem Sękiem).

Opr. MT

więcej fotografii..