Święto Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

ilustracja

Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Dodatkowo 31 młodych osób złożyło policyjne ślubowanie, oficjalnie wstępując w szeregi wielkopolskiej Policji.

8 września na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody Święta Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, połączone ze ślubowaniem 31 nowo przyjętych policjantów i policjantek.

Wśród gości zaproszonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki, nie mogło zabraknąć Pani Anety Niestrawskiej I Wicewojewody Wielkopolski. Obecni byli Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Mariusz Wiśniewski i mł. insp. Violetta Mójta. Na placu pojawili się również: Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski, Zastępcy Prezydenta Poznania – Mariusz Wiśniewski i Bartosz Guss, Prokurator Regionalny w Poznaniu Jacek Motawski oraz Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych Henryk Kuligowski. Nie mogło zabraknąć Komendantów Miejskich i Powiatowych, dowództwa Oddziału Prewencji Policji oraz Naczelników z KWP w Poznaniu.

Obecni byli również przedstawiciele związków zawodowych – mł. insp. Andrzej Szary Przewodniczący ZW NSZZP woj. wielkopolskiego i Pani Lucyna Jaworska-Wojtas – Przewodnicząca Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP. Swoją obecnością uroczysty apel zaszczycił ks. kan. Grzegorz Szafraniak – kapelan Wielkopolskiej Policji.

I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska odczytała okolicznościowy adres od Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, który dziękował za dotychczasową współpracę i gratulował wyróżnionym i odznaczonym.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka pogratulował nowo przyjętym do służby adeptom policyjnego rzemiosła. Zwrócił się także do policjantek i policjantów, którzy odbierali odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe. Podziękował za zaangażowanie i solidną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Podkreślił, że to właśnie dzięki ich poświęceniu, wielkopolska Policja jest tak dobrze odbierana na tle kraju. Nie brakowało także podziękowań skierowanych do rodzin funkcjonariuszy, ponieważ bez ich wsparcia i zrozumienia, wielu rzeczy w służbie nie udałoby się osiągnąć.

Tekst: Maciej Święcichowski

https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/246373,KWP-Obchody-Swieta-Policji-Komendy-Wojewodzkiej-Policji-w-Poznaniu.html