ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU MAZOWIECKIEGO

ilustracja

Mazowieckie obchody Święta Policji odbyły się w tym roku w Radomiu. Wydarzenie upamiętnia 102. rocznicę powstania polskiej Policji. W trakcie uroczystości święta Policji wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, odbył się uroczysty apel oraz mianowanie na wyższe stopnie policyjne. W uroczystościach udział wzięli m.in.: Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Starosta Radomski – Waldemar Trelka. Patronat honorowy nad świętem objął gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.
Rano (16.07), przed pomnikiem upamiętniającym funkcjonariuszy Policji Państwowej pomordowanych na Wschodzie przez NKWD w latach 1939-1945 usadowionym przed budynkiem KWP zs. w Radomiu wystawiono posterunek honorowy i Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec oraz zastępcy komendanta – insp. Jakub Gorczyński i insp. Dariusza Krzesickiego złożyli wieniec.

Święto Policji garnizonu mazowieckiego rozpoczęło się złożeniem wieńca na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Radomiu. Kwiaty na płycie przed kościołem garnizonowym pw. św. Stanisława Biskupa złożyli Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz i Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec.

Następnie odbyła się msza święta w intencji policjantów i pracowników Policji. Dzisiejszą mszę celebrował ks. bp Piotr Turzyński – biskup pomocniczy radomski wraz z kapelanem mazowieckiej Policji – ks. Jarosławem Rożkiem oraz ks. mjr. Łukaszem Hubaczem – proboszczem kościoła garnizonowego.

Uroczystości kontynuowano na placu przed siedzibą KWP zs. w Radomiu. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu przywitał zgromadzonych gości. Insp. Waldemar Wołowiec skierował swoje słowa bezpośrednio do policjantów i pracowników garnizonu: dzisiejsze święto jest uhonorowaniem ciężkiej służby społeczeństwu. Dziękuję za poświęcenie, oddanie i ofiarność. Jesteście blisko ludzi i niesiecie pomoc. Dzięki Wam mieszkańcy Mazowsza mogą czuć się bezpiecznie. Szczególne słowa kieruję też do władzy rządowej i samorządowej, stowarzyszeń, którym na sercu leży bezpieczeństwo. Wyrazy szacunku dla Państwa rodzin, które wpierają Was w codziennej służbie. Chylę czoła przed wszystkimi policjantami, którzy w ponieśli w służbie największą ofiarę. Życzę satysfakcji z wykonywanej pracy.

Tradycją lat poprzednich w trakcie obchodów wręczono medale, odznaczenia państwowe i resortowe (Medale Za Długoletnią Służbę, odznaki Zasłużony Policjant, Brązowe Medale za Zasługi dla Policji). Odznaczenia wręczyli Wojewoda Konstanty Radziwiłł, Wicewojewoda Artur Standowicz i insp. Waldemar Wołowiec.

Minister Obrony Narodowej postanowił wyróżnić Medalami „Za zasługi dla obronności kraju” I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Jakuba Gorczyńskiego oraz Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Dariusza Krzesickiego. Ponadto insp. Krzesicki został odznaczony Złotą Odznaką Zasłużony Policjant przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzisiejsze święto było też okazją do wręczenia okolicznościowych medali związkowych. Zarząd Główny NSZZ Policjantów, za wybitne zasługi patriotyczne i działalność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przyznał Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Pierwszej klasy dwóm osobom – Arturowi Standowiczowi – Wicewojewodzie Mazowieckiemu oraz insp. Dariuszowi Krzesickiemu – Zastępcy szefa mazowieckich policjantów. Także dwie osoby odznaczono Medalem 30-lecia powstania NSZZ Policjantów: nadinsp. Michała Ledziona – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Annę Kwasiborską – przewodniczącą Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Radomiu. Odznaczenia wręczy mł. insp. Dariusz Brzezicki – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego i jednocześnie przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu.

Jak podkreślił Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł: praca w Policji, to praca z zaangażowaniem, to troska, pochylanie się nad biednym, zagubionym człowiekiem, czy po prostu miłość do innego człowieka. Chodzi o to, by jeden człowiek szanował drugiego, by mu pomagał. By poprowadzić, kiedy jest zagubiony. Szczególne podziękowanie należy się Państwu za ostatnie półtora roku na Mazowszu, kiedy to Policja odgrywała nieocenioną rolę w czasie pandemii. Niech ma Państwa w opiece Wasz patron, św. Michał Archanioł.

Listy gratulacyjne z okazji Święta Policji garnizonu mazowieckiego, do Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Waldemara Wołowca skierowali Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik i Prezydenta Radomia – Radosław Witkowski.

Obecnie na Mazowszu służbę pełni 5416 policjantów (w tym 927 policjantek). W garnizonie mazowieckim zatrudnionych jest także 1414 pracowników cywilnych.

Uroczyste obchody Święta Policji garnizonu mazowieckiego uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz śpiewaczka operowa Katarzyna Bochyńska-Wojdył. Patronat honorowy nad świętem objął gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

Zespół Prasowy KWP