ŚWIĘTO POLICJI 2019′ W ŚREMIE – 100. ROCZNICA POWOŁANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ

ilustracja

18 lipca 2019 roku odbyły się jubileuszowe obchody Święta Policji w Śremie zorganizowane z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Policjanci i pracownicy śremskiego garnizonu bardzo uroczyście uczcili doniosłą i dla policyjnej formacji ważną rocznicę.

Sejm II Rzeczypospolitej Ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku powołał Policję Państwową. Minęło więc 100 lat od tego wydarzenia, jakże ważnego dla bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli. Policja w całym kraju uroczyście obchodzi ten piękny jubileusz. Tak też jest w Śremie. Salę konferencyjną śremskiej Komendy, od początku lipca tego roku, zdobi pamiątkowe, grupowe zdjęcie policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Śremie. Fotografia została wykonana w czerwcu tego roku, właśnie z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, aby w ten sposób symbolicznie uczcić doniosłą i dla policyjnej formacji ważną rocznicę. Po wakacjach, we wrześniu, śremscy policjanci organizują spływ kajakowy rzeką Wartą pn. “100 wioseł na 100-lecie Policji”.

Natomiast główne obchody naszego święta i historycznego jubileuszu odbyły się w Śremie wczoraj, 18 lipca. Najpierw, o godz. 09.00 spotkaliśmy się przed Kościołem pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, gdzie Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak wraz ze swoim Zastępcą mł. insp. Konradem Bartłomiejczakiem uroczyście złożyli kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym poległych policjantów, którzy w służbie Rzeczypospolitej oddali życie wierni do końca swemu ślubowaniu. Następnie o godz. 10.30 w Kościele pw. Św. Jana z Dukli rozpoczęła się msza św. w intencji środowiska policyjnego, którą wspólnie poprowadzili: ks. prałat Marian Brucki Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Śremie, ks. mjr Grzegorz Bechta Proboszcz Parafii Garnizonowej pw. Św. Jana z Dulki, ks. Lech Otta Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. i ks. Henryk Szwanke Kapelan Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i OSP w Śremie.

Po mszy, na czele z Orkiestrą Dętą i uroczymi, małymi mażoretkami z Książa Wielkopolskiego, przemaszerowaliśmy do Muzeum Śremskiego. Tam, o godz. 12.00 rozpoczęła się uroczystość, która była centralnym punktem obchodów Święta Policji w Śremie, zorganizowanych pod patronatem honorowym Elżbiety Witek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.

Tego dnia razem z nami byli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, Wicestarosta Śremski Piotr Ruta, Przewodniczący Rady Powiatu Marcin Szydłowski, Zastępca Burmistrza Śremu Bartosz Żeleźny, Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Barbara Wierzbińska, Burmistrz Książa Wielkopolskiego Teofil Marciniak, Wójt Gminy Brodnica Marek Pakowski, Sekretarz Powiatu Dominika Fornalik, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Śremie Andrzej Mieloszyński, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Aleksander Żołędziowski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Poznaniu Lucyna Jaworska-Wojtas, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Poznań podinsp. Witold Drzażdżyński, Przewodniczący Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej KKOP przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu asp. szt. Błażej Dulat. Ponadto księża, którzy poprowadzili naszą jubileuszową mszę św., delegacje zagraniczne z Austrii i Niemiec działające w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, byli Komendanci Powiatowi Policji w Śremie, rodziny Komendantów, którzy odeszli na „wieczną służbę”, Komendanci i Dowódcy służb mundurowych z naszego regionu, Dyrektorzy szkół i instytucji, prezesi i właściciele firm, liczna grupa emerytów i rencistów policyjnych, przyjaciele śremskiej Policji, nasze rodziny i przedstawiciele mediów.

Komendant Jądrzak, na wstępie uroczystej zbiórki, w swoim okolicznościowym przemówieniu odniósł się do faktów historycznych i szczegółowo omówił jak rodziła się Policja w Śremie i na terenie powiatu śremskiego. Przywoływał ważne daty i fakty, także dzień 16 sierpnia 1934 roku. Wówczas to została utworzona Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Śremie, do której zostały przyłączone Posterunki Policji Państwowej w Śremie, Dolsku, Kórniku, Książu Wielkopolskim i Mosinie, wyłączone z Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Środzie Wielkopolskiej, a pierwszym Komendantem Powiatowym Policji Państwowej w Śremie został komisarz Józef Stupnicki. Komendant dziękował też za zrozumienie i pomoc władzom samorządowym i przedstawicielom innych instytucji. Złożył również serdeczne życzenia śremskim policjantom i pracownikom naszej Komendy dziękując za zaangażowanie i codzienny trud.

Jak, co roku nasza uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i mianowania policjantów na wyższe stopnie służbowe. Tym razem, w związku z jubileuszem, było też wiele podziękowań i szereg osób zostało uhonorowanych za współpracę ze śremską Policją, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu śremskiego.

– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2019 roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczył Medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę nadkomisarza Przemysława Mućkę. Nasz kolega medal odbierze podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, które odbędą się 31 lipca, w Poznaniu.

– Na wniosek księdza majora Grzegorza Bechty z okazji 100-lecia Policji Biskup Polowy Wojska Polskiego generał brygady Józef Guzdek – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji uhonorował medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie” młodszego inspektora Konrada Bartłomiejczaka i inspektora Sławomira Jądrzaka oraz medalem pamiątkowym w 100-lecie Biskupstwa Polowego Wojska Polskiego nadkomisarza Romana Bruss i aspiranta Piotra Grzelczyka.

Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego z dnia 7 maja 2019 roku nadano Medal Krzyż Niepodległości klasy II: młodszemu inspektorowi Konradowi Bartłomiejczakowi, Sławomirowi Baszyńskiemu, nadkomisarzowi Romanowi Bruss, Danielowi Cicharskiemu, inspektorowi Sławomirowi Jądrzakowi i Pawłowi Posielskiemu.

– Za aktywność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i środowiska policyjnego nadano także Medal XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów: sierżantowi sztabowemu Magdalenie Ciesielskiej, aspirantowi sztabowemu Sławomirowi Kaptur, komisarzowi Adamowi Kaźmierczakowi i starszemu sierżantowi Dariuszowi Patalasowi. Nadano również Brązowy Medal Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów: nadkomisarzowi Dariuszowi Ptak.

– Decyzją Kapituły Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji z dnia 30 marca 2019 roku za zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji nadano Medal 100-lecia powstania Policji Państwowej: inspektorowi Sławomirowi Jądrzakowi i Krzysztofowi Patalasowi.

– Zarząd Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Uchwałą nr 5/PZ/2019 z dnia 2 marca 2019 roku nadał medal pamiątkowy 100-lecia Polskiej Policji: Sławomirowi Baszyńskiemu, księdzu majorowi Grzegorzowi Bechta, starszemu kapralowi Maciejowi Broniarz, Arkadiuszowi Bruss, Andrzejowi Bryl, Bartoszowi Bryl, Tomaszowi Bryl, Danielowi Cicharskiemu, Janowi Ludwiczak, Wojciechowi Marciniak, podkomisarzowi Piotrowi Nowackiemu, księdzu Lechowi Otta, Pawłowi Posielskiemu, Łukaszowi Szulc i Zdzisławowi Wawrzyniak.

W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych 33 policjantów: 2 w korpusie oficerów, 14 w korpusie aspirantów, 16 w korpusie podoficerów i 1 w korpusie szeregowych:

– przedterminowo, w drodze wyróżnienia na stopień MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI mianowany został: sierż. szt. Mateusz Snela,

– na stopień PODINSPEKTORA POLICJI mianowana została: nadkom. Ewa Kasińska,
– na stopień PODKOMISARZA POLICJI mianowany został: mł. asp. Łukasz Marciniak,
– na stopień STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI mianowani zostali: asp. Zbigniew Barcz i asp. Piotr Projs,
– na stopień ASPIRANTA POLICJI mianowani zostali: mł. asp. Dawid Grys, mł. asp. Tomasz Kamiński, mł. asp. Dariusz Komorniczak, mł. asp. Piotr Kutek i mł. asp. Michał Nowacki,
– na stopień MŁODESZEGO ASPIRANTA POLICJI mianowani zostali: sierż. szt. Robert Kaczmarek, sierż. szt. Maciej Kaniewski, sierż. szt. Mirosław Paterka, sierż. szt. Bartosz Zenker i sierż. szt. Iwona Zimna,
– na stopień SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI mianowani zostali: st. sierż. Marcin Dopierała, st. sierż. Agnieszka Gans, st. sierż. Jakub Haremza, st. sierż. Bartosz Hoza, st. sierż. Dominik Kapała, st. sierż. Maciej Kubisiak, st. sierż. Paweł Nowak, st. sierż. Dawid Ratajczak i st. sierż. Maria Wancek,
– na stopień STARSZEGO SIERŻANTA POLICJI mianowani zostali: sierż. Tomasz Drapik i sierż. Daria Góra,
– na stopień SIERŻANTA POLICJI mianowani zostali: st. post. Albert Janiszewski, st. post. Michał Obudziński, st. post. Emanuel Rowecki, st. post. Karolina Śliwińska i st. post. Tomasz Wiła,
– na stopień STARSZEGO POSTERUNKOWEGO POLICJI mianowana została: post. Martyna Wawrzyniak.

Komendant Powiatowy Policji w Śremie wyróżnił też pracowników cywilnych. Wyróżnienie otrzymali: Władysław Dziechciowski, Karolina Kubiak, Monika Mikołajczak, Magdalena Młynek, Krzysztof Patalas, Ewa Sawczuk i Kamila Sobieraj.

Z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak oraz I Zastępca Komendanta mł. insp. Konrad Bartłomiejczak ufundowali medale pamiątkowe, aby w związku z naszym doniosłym jubileuszem złożyć symboliczne podziękowania za obecność i wsparcie, za działania na rzecz bezpieczeństwa, za partnerską współpracę i wspólne inicjatywy. Medal otrzymali:

– Róża Konieczna wnuczka Franciszka Ławickiego funkcjonariusza Straży Obywatelskiej w Śremie i Straży Ludowej na powiat śremski w latach 1918-1919 oraz Komendanta Milicji Obywatelskiej w Śremie w 1945 roku,
– Barbara Stawińska córka podinsp. Romana Stawińskiego Komendanta Rejonowego Policji w Śremie w latach 1990-1991,
– Lilianna Skrzypczak córka nadkom. Czesława Gronowskiego Komendanta Rejonowego Policji w Śremie w latach 1991-1994,
– Halina Celka żona podinsp. Stanisława Celki Komendanta Rejonowego Policji w Śremie w latach 1994-1999,
– insp. w stanie spoczynku Andrzej Twardowski Komendant Powiatowy Policji w Śremie w latach 1999-2006,
– mł. insp. w stanie spoczynku Ryszard Balczyński Komendant Powiatowy Policji w Śremie w latach 2007-2008,
– insp. Piotr Leciejewski Komendant Powiatowy Policji w Śremie w latach 2008-2014, obecnie Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
– insp. w stanie spoczynku Zbigniew Rogala Komendant Powiatowy Policji w Śremie w latach 2014-2016,
– mł. insp. Paweł Kiliańczyk Komendant Powiatowy Policji w Śremie w latach 2016-2017, obecnie Komendant Miejski Policji w Koninie,
– ks. major Grzegorz Bechta Proboszcz Parafii Garnizonowej pw. Św. Jana z Dukli w Śremie,
– Ksiądz Prałat i jednocześnie Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Śremie Marian Brucki,
– Dominika Fornalik Sekretarz Powiatu, Teofil Marciniak Burmistrz Książa Wielkopolskiego,
– ksiądz Lech Otta kapelan Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej, Kawaler Orderu Usmiechu; Marek Pakowski Wójt Gminy Brodnica, Piotr Ruta Wicestarosta Śremski, Marcin Szydłowski Przewodniczący Rady Powiatu w Śremie, Barbara Wierzbińska Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, Bartosz Żeleźny Zastępca Burmistrza Śremu, podinsp. Witold Drzażdżyński Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Poznań, asp. szt. Błażej Dulat Przewodniczący Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – KKOP przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Marian Goliński Komendant Straży Miejskiej w Śremie, Lucyna Jaworska – Wojtas Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Poznaniu, kapitan Tomasz Kierzek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, insp. Roman Kuster I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, podpułkownik Bogusław Marek Dowódca 6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych w Śremie, podpułkownik Zbigniew Roszak Dowódca 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie, podinsp. Andrzej Szary Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego i podpułkownik Tomasz Woźniak Dowódca 124 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Śremie, podpułkownik w stanie spoczynku Jerzy Balcerowicz były Dyrektor Aresztu Śledczego w Śremie, Maria Bychawska Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie, brygadier w stanie spoczynku Sławomir Drozd były Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, Wisława Frydryszak Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie, którą reprezentował Jacek Stawiński, asp. szt. w stanie spoczynku Zbigniew Hoppe Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych- Koło w Śremie, Natalia Kaczmarek Akademia Kierowcy Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Międzychodzie, Mariusz Kondziela Dyrektor Muzeum Śremskiego, którego reprezentował Grzegorz Pawlak, Andrzej Lazar Klub Relax Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie, Roman Narożny Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Narożni, Duszyński w Śremie i Anna Szmyt – Baranowska Dyrektor Śremskiego Ośrodka Kultury.

ODZNACZONYM, MIANOWANYM i NAGRODZONYM GRATULUJEMY !!!

Oficjalną część uroczystej zbiórki zakończyły przemówienia zaproszonych gości. Do uczestników uroczystości zwrócili się: insp. Roman Kuster, Piotr Ruta, Bartosz Żeleźny, podinsp. Andrzej Szary, Lucyna Jaworska-Wojtas i insp. w st. spoczynku Zbigniew Rogala.

Na zakończenie naszej uroczystości z przepięknym, symbolicznym repertuarem wystąpili dla nas śremscy artyści: Julia Bartkowiak i Jacek Golimowski. Po uroczystości jej uczestnicy zwiedzali specjalnie przygotowaną, okolicznościową wystawę i wpisywali się do Księgi Pamiątkowej.

/ Tekst: Ewa Kasińska, foto: Zespół Szkół Technicznych w Śremie i Hubert Marciniak /