Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. ogólnokrajowej akcji protestacyjnej NSZZ Policjantów

ilustracja

(…) Forum Związków Zawodowych jako centrala zrzeszająca związki zawodowe funkcjonariuszy oraz Pracowników Służb Mundurowych, w tym NSZZ Policjantów od początku popierała propozycje tej organizacji dotyczące podwyżek, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego, odmrożenia waloryzacji pensji. Nie ma więc wątpliwości, iż FZZ odnosi się z pełną aprobatą wobec decyzji Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o rozpoczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej polegającej na stosowaniu pouczeń w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne (…)
Działania związku zasługują na poparcie tym bardziej, że za podjęciem akcji protestacyjnej opowiedzieli się przedstawiciele wszystkich zarządów wojewódzkich związku Policjantów – czytamy w oficjalnym stanowisku Forum Związków Zawodowych.

FZZ pozostaje do dyspozycji Komitetu Protestacyjnego. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że planowana akcja protestacyjna przyniesie oczekiwane rezultaty.
Oczekujemy, że strona rządowa zrozumie powagę sytuacji i w końcu wykaże chęć do prowadzenia realnego dialogu, który zakończy długi i destrukcyjny spór o Godność Policjantów

W imieniu Forum Związków Zawodowych

Dorota Gardias
Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych

W załączniku prezentujemy pełne stanowisko Forum Związków Zawodowych  w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej NSZZ Policjantów.

 

 

ZAŁĄCZNIKI