Stan kadrowy Policji na koniec 2019 roku.

ilustracja

Na podstawie oficjalnych danych Komendy Głównej Policji przedstawiamy stan kadrowy Policji na dzień 31 grudnia 2019 rok.

 • przyjęto do służby w 2019 roku – 4655 osób
 • zwolniono ze służby w 2019 roku – 4564 funkcjonariuszy
 • najwięcej funkcjonariuszy odeszło w marcu – 1459, lutym 531, maju 433, czerwcu 388 oraz w lipcu 300
 • wakaty według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4461, w tym – KSP Warszawa – 1035
 • województwo dolnośląskie – 621,
 • województwo łódzkie – 477,
 • województwo zachodniopomorskie – 468,
 • województwo pomorskie – 450,
 • województwo wielkopolskie – 434,
 • województwo śląskie – 251,
 • województwo lubuskie – 249,
 • CBŚP – 129,
 • województwo – warmińsko – mazurskie – 126,
 • CPKP – 38,
 • WSPol Szczytno – 33,
 • SP w Słupsku – 18,
 • województwo mazowieckie – 18,
 • województwo świętokrzyskie -14,
 • CSP Legionowo -14,
 • województwo małopolskie – 0,
 • województwo podlaskie – 1

PROCENTOWO NAJWIĘCEJ WAKATÓW:

CPKP – 16,89%, WSPol Szczytno – 13,52%, SP w Słupsku – 10,53 %, KSP Warszawa – 10,32%, zachodniopomorskie – 9,90%, lubuskie – 9,07%, dolnośląskie – 7,87%, pomorskie – 7,61 % oraz wielkopolskie 5,19 %.

(…) Należy mieć tylko nadzieję, że w związku z podwyżkami oraz innymi rozwiązaniami jakie pojawią się jeszcze w tym roku liczba wakatów zmaleje. W przeciwnym wypadku Rząd będzie zmuszony do podjęcia zdecydowanych działań w kierunku poprawy statusu materialnego funkcjonariuszy, aby stworzyć możliwość im pozostania w służbie, a potencjalnym kandydatom zachętę wstąpienia w jej szeregi (…).

Fot. (jp)