Sprzęt dla policjantów w Częstochowie

ilustracja

W dniu 10 maja 2024 r. na sali odpraw Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie,odbyło się uroczyste spotkanie dotyczące przekazania przez Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ,,MASKPOL” z siedzibą w Konieczkach na rzecz Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy SPPP w Częstochowie, darowizny rzeczowej w postaci 250 szt. toreb podróżnych Black 100l. W uroczystym przekazaniu udział wzięli:

– PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA SPRZĘTU OCHRONNEGO ,,MASKPOL” pan ADAM OGRODNIK

– DOWÓDCA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W CZĘSTOCHOWIE
pan MŁ.INSP MARIUSZ MOKRAS

– PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZP woj. ŚLĄSKIEGO
kol. MICHAŁ SZCZEŚNIAK

– V-ce PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZP woj. ŚLĄSKIEGO
kol. ARKADIUSZ KOBIELA

oraz zaproszeni goście i policjanci z SPPP w Częstochowie. Torby, które zostały przekazane pozwolą funkcjonariuszom SPPP w Częstochowie na sprawniejsze pełnienie służby podczas wyjazdów pododdziału np. na granicę itp.

W imieniu ZARZĄDU TERENOWEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW przy SAMODZIELNYM PODODDZIALE PREWENCJI POLICJI w CZĘSTOCHOWIE,chciałbym PODZIĘKOWAĆ wszystkim dzięki, którym doszło do sfinalizowania darowizny, a w szczególności panu Adamowi Ogrodnikowi.

Przewodniczący ZT NSZZP przy SPPP w Częstochowie
kol. Grzegorz Woźniak