Spotkanie ZTEiR powiatu kolskiego

ilustracja

18 czerwca 2021 roku Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów Policji powiatu kolskiego zorganizował uroczyste spotkanie członków z okazji 30 rocznicy powstania NSZZ Policjantów.

W części oficjalnej przedstawiono historię ruchu związkowego w Policji oraz wręczono medale związkowe wyróżniającym się członkom.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście; nadkom. Roman Pankowski – Komendant Powiatowy Policji w Kole, przedstawiciel ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego Kolega Grzegorz Boła oraz Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP w Kole Kolega Tomasz Bartczak.

Całość uroczystości podsumowała Koleżanka Maria Sokołowska – Przewodnicząca ZT Emerytów i Rencistów pow. kolskiego, która po części oficjalnej zaprosiła wszystkich do stołu… – Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego