Spotkanie z Panią Agatą Sobczyk, Wojewodą Wielkopolską

ilustracja

W dniu 12 lutego br. mł. insp. Andrzej Szary, Przewodniczący ZW oraz asp. szt. Dariusz Żak, Wiceprzewodniczący ZW NSZZ P spotkali się z Panią Agatą Sobczyk, Wojewodą Wielkopolską.

Podczas spotkania przewodniczący ZW NSZZ P przedstawił pani Wojewodzie “Pakiet dla Policji” opracowany przez NSZZ Policjantów, który opisuje problemy z jakimi boryka się obecnie polska Policja oraz sposoby ich rozwiązania.  Ponadto mł. insp. Andrzej Szary poinformował o inicjatywach ZW NSZZ P, które od szeregu lat obejmuje swoim patronatem Wojewoda Wielkoposki, a mianowicie “Program Stypendialny” oraz wyróżnienia dla wielkoposkich policjantów odznaką “Kryształowa Gwiazda”, którzy wykonując obowiązki służbowe uratowali życie innej osobie narażając własne.

Pani Agata Sobczyk, Wojewoda Wielkopolska jest otwarta na szczerą i merytoryczną  dyskusję o problemach naszej formacji, co ma się wyrażać w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, przynajmniej raz na pół roku.