SPOTKANIE ROBOCZE FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

ilustracja

Pierwsze robocze spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych województw małopolskiego, opolskiego oraz śląskiego.

28 maja 2019′ w Hotelu Margerita w Modlniczce pod Krakowem odbyło się robocze spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z Katowic, Krakowa i Opola, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej z Raciborza, Związku Zawodowego Strażaków “Florian” z Katowic, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z Katowic i z Krakowa.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego reprezentowali:

  • Michał Szczęśniak, przewodniczący,
  • Andrzej Socha, I wiceprzewodniczący,
  • Grzegorz Kuliberda, wiceprzewodniczący – sekretarz,
  • Jacek Bryła Wiceprzewodniczący ds. finansowych,
  • Maciej Dziergas, wiceprzewodniczący ds. kontaktów z mediami.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego reprezentował Grzegorz Gubała a Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. opolskiego reprezentował Benedykt Nowak.

Przedmiotem spotkania, było między innymi podpisanie porozumienia pomiędzy naszymi związkowym centralami wojewódzkimi z Krakowa i Opola oraz Katowic. Centralami reprezentującymi interesy zawodowe i socjalne służb mundurowych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej.Wypracowania jednolitych form działania w zakresie problematyki nurtującej nasze środowiska…