Spotkanie z delegacją norweskich policjantów i pracowników policji

ilustracja

19 września w Hotelu Golden Tulip w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z przedstawicielami Związku Zawodowego Policjantów w Norwegii (Politiets Fellesforbund). Inicjatorami spotkania byli policjanci z Norwegii, którzy przebywali w Polsce.

Delegację norweską stanowili: szef związku zawodowego z Wydziału Sekcji Zagranicznej Andreas Pareli Wahl, oficer łącznikowy Policji Królestwa Norwegii Tor Espen Haga, oraz szefowie związków z różnych regionów kraju, jak również pracownicy cywilni administracyjni policji norweskiej. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 14 uczestników.
Stronę polską reprezentowali: wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Benedykt Nowak oraz reprezentanci polskich garnizonów policji, członkowie Zarządu Głównego – Jacek Bryła, Sławomir Stodolny i Andrzej Ścibisz. Członkiem naszej delegacji była również Marta Duczek, pełniąca także rolę tłumacza języka angielskiego.

Spotkanie miało na celu pogłębienie informacji strukturach i działaniu policji norweskiej i polskiej, omówienie zadań i celów jakie stoją przed związkami zawodowymi w naszych krajach, oraz wymianę wzajemnych doświadczeń na płaszczyźnie związkowej.
W trakcie przedstawionych prezentacji okazało się, że związki zawodowe policjantów w Norwegii powstały ponad 100 lat temu, to jest w roku 1905. Uzwiązkowienie wynosi tam obecnie około 98 procent i jest najwyższe w całej Europie. Wzorem dla nas może być system szkolenia dla kandydatów do Policji, który trwa 3 lata. Jest prowadzony w formie studiów licencjackich, ale nie gwarantuje zatrudnienia. Pracę w szeregach Policji znajdują w pierwszej kolejności najlepsi i najbardziej zaangażowani adepci akademii. Z obu stron padały liczne zapytania dotyczące zwolnień lekarskich, ochrony prawnej, uprawnień emerytalnych, itp. na które każda ze stron udzielała wyczerpujących odpowiedzi.

Całe spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze i zakończyło się zaproszeniem polskich policyjnych związkowców do odwiedzenia Norwegii.

Benedykt Nowak

Więcej fotografii w galerii