Ślubowanie w garnizonie dolnośląskim

ilustracja

Podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w ramach naboru uzupełniającego, kilkunastu nowo przyjętych funkcjonariuszy wypowiedziało słowa najważniejszej w sowim życiu roty i odebrało wczoraj akty ślubowania. Młodych adeptów policyjnego rzemiosła, w obecności ich rodzin oraz bezpośrednich przełożonych oraz kadry kierowniczej przywitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Mariusz Bużdygan. Od początku roku już niemal 270 mieszkańców Dolnego Śląska zdecydowało się pobrać niebieski mundur, aby… „służyć wiernie Narodowi”. 

Nie mogło w tak ważnym momencie zabraknąć przemówień okolicznościowych, w tym skierowanych do młodych policjantów przez insp. Mariusza Bużdygana – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz asp. szt. Piotra Malona – Przewodniczącego NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego, a także słów otuchy i jakże ważnego duchowego wsparcia, ze strony kapelanów dolnośląskiej Policji ks. kanonika Stanisława Stelmaszka oraz ks. prot. kanonika Grzegorza Cebulskiego.

Więcej:

https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/aktualnosci/biezace-inf/108982,Nowi-policjanci-z-garnizonu-dolnoslaskiego-wypowiedzieli-slowa-roty-slubowania.html?fbclid=IwAR0JU6dTiyB4-8ndvXnZfVpekfu4_ij7sGA3_LiZ4hN8OslcvheAhvONEQQ