Sławomir Koniuszy dla Rzeczpospolitej: uzupełniliśmy lukę w przepisach. Mamy nadzieje, że będziemy przykładem dla innych województw.

ilustracja

Rzeczpospolita w dzisiejszym wydaniu  w artykule Katarzyny Wójcik zatytułowanym: “Policjanci mają sposób na podwyższenie emerytur za niebezpieczną służbę” porusza temat porozumienia, jakie w tej sprawie zawarł Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. warmińsko – mazurskiego z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie.

Wynikiem porozumienia jest decyzja Komendanta o wdrożeniu “Imiennej karty czynności wykonywanych w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu”. Karty posłużą za dowód, że policjant powinien mieć wyższą emeryturę. Tak wynika z decyzji komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie. Autorka cytuje wypowiedzi Sławomira Koniuszego – przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. warmińsko – mazurskiego.

– Do tej pory brakowało podstaw, by przełożeni gromadzili informacje o służbie w takich warunkach. Policjanci przechodzili na emeryturę, ale komendant nie mógł wydać im zaświadczeń, dzięki którym mogliby otrzymać wyższe świadczenia – mówi Sławomir Koniuszy, przewodniczący NSZZ Policjantów w Olsztynie.

Dlatego Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów zawarł z tamtejszą Komendą Wojewódzką porozumienie w sprawie algorytmu postępowania dotyczącego oceny zasadności podwyższenia funkcjonariuszom podstawy wymiaru emerytury o 0,5 proc. za każdy rok służby.

Zwiększenie o 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby wynika z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji. Dotyczy wyłącznie służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu. Takie zagrożenie podczas wykonywania czynności służbowych musi występować przynajmniej sześć razy w roku. Żeby skorzystać z podwyżki, konieczne jest ich udokumentowanie.

Od 2014 r. brakuje jednak przepisów wykonawczych umożliwiających policjantom skorzystanie z podwyższenia emerytury. Ponad pięć lat temu Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt U/12/13) uznał bowiem, że przepis rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy policji, który nakazuje wykazanie okresów służby w warunkach „bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu”, jest niezgodny z konstytucją.

Zgodnie z decyzją komendanta wojewódzkiego policji przełożony będzie dokonywał wpisu w karcie policjanta, jeśli potwierdzi on przypadek wykonywania służby w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu. Jeśli w ciągu roku kalendarzowego zbierze się przynajmniej sześć takich przypadków, przełożony przekaże kartę do właściwej komórki kadrowej. Dokument zostanie dołączony do akt osobowych funkcjonariusza, a przy jego przejściu na emeryturę trafi do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Dzięki temu policjant otrzyma wyższe świadczenie.

– Uzupełniliśmy lukę w przepisach. Mamy nadzieje, że będziemy przykładem dla innych województw. Podobną decyzję mógłby wydać dla policjantów w całym kraju komendant główny lub Rada Ministrów, która może uregulować te kwestie w rozporządzeniu – mówi Sławomir Koniuszy.