Samochody celem akcji SMOG. A Funkcjonariusze?

ilustracja

Dzisiaj w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG” – informuje Biuro Ruchu Drogowego KGP. Mają one na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

Funkcjonariusze, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy, będą również dokonywać badań emisji spalin pojazdów, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska.

Akcja ma również charakter informacyjno-edukacyjny. Pamiętajmy, że transport, szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Policjanci będą przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

W związku z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza, a przez to negatywnym wpływem wielu substancji na zdrowie oraz życie zarówno człowieka, jak też całej fauny i flory, smog stał się problemem na skalę światową. Dlatego wszyscy powinniśmy starać się przestrzegać przepisów związanych z emisjami szkodliwych substancji.

Głównym celem akcji SMOG jest wpływanie na zmniejszenie emisji szkodliwych spalin do powietrza. Ale poza tym policjant wykonujący kontrolę stara się też zwrócić uwagę na inne defekty pojazdu mające wpływ na ekologię oraz prześwietli ogólny stan techniczny. – Kierowcy powinni być świadomi, że ważne badania techniczne mogą czasem nie wystarczyć, a kontrola policji zweryfikuje stan faktyczny auta.

Biuro Ruchu Drogowego KGP

Szkoda, że równolegle nie jest prowadzona akcja SMOG w celu określenia stopnia narażenia zdrowia policjantów na zatrucie smogiem. Przypominamy przy okazji wielokrotnie ponawiane postulaty NSZZ Policjantów w sprawie wprowadzenia dodatkowych urlopów dla funkcjonariuszy narażonych na działanie smogu.(przyp. jp)