Rozporządzenie w sprawie podwyżek “w stopniu”

ilustracja

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dotrzymuje słowa i doprowadził do wprowadzenia w życie rozporządzenia, które ponad 2 miesiące temu zostało uzgodnione z NSZZ Policjantów i Komendantem Głównym Policji!