Robocze spotkanie na Dolnym Śląsku

ilustracja

W dniu wczorajszym w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. dolnośląskiego doszło do pierwszego roboczego spotkania przedstawiceli biura naszego związku w osobach: Piotra Malona, Romana Buczkowskiego, Sławomira Stodolnego, Pawła Kowalskiego i Roberta Hamudy z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawłem Półtorzyckim. W trakcie pierwszej rozmowy z Panem Komendantem, zadeklarowaliśmy gotowość do współpracy oraz wolę rozwiązywania wszystkich spraw w sposób kompromisowy. Zasygnalizowaliśmy wiele problemów środowiska policyjnego, które pozostają w zainteresowaniu związku zawodowego policjantów a w szczególności policjantek i policjantów z województwa dolnośląskiego, które chcielibyśmy rozwiązywać we współpracy ze stroną służbową. Pan Komendant Wojewódzki oświadczył, iż jest otwarty na współpracę z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego.