Rekolekcje dla kapelanów

ilustracja

Od 11 do 14 września br. w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbywały się ogólnopolskie rekolekcje dla kapelanów Policji. W spotkaniu wzięło udział 50 kapelanów z całej Polski. Rekolekcje prowadził ks. Roman Tkacz SAC, a ich uczestnicy spotkali się z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, który m.in. przybliżył im aktualne zmiany w przepisach o ruchu drogowym.

Na zakończenie rekolekcji mszę św. koncelebrował Jego Ekscelencja Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. Wzięli w niej udział zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP kom. Krzysztof Musielak i I zastępca komendanta stołecznego Policji insp. Piotr Berent.

NSZZ Policjantów reprezentowali – Piotr Kujawa, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego oraz wiceprzewodniczący – Jerzy Bronicki.

(aw / zdj. Andrzej Mitura „Policja 997”)

info: Piotr Kujawa