Rafał Jankowski wziął udział w 107 sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy (agenda ONZ).

ilustracja

W Genewie, w Pałacu Narodów zakończyła się 107 sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy (agenda ONZ). W sesji wzięło udział ponad 4000 delegatów z całego świata, którzy zajmowali się najważniejszymi problemami związanymi z pracą m.in. z przemocą, mobbingiem i problemami z przestrzeganiem prawa do zrzeszania się.
W składzie polskiej trójstronnej delegacji znalazł się Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów – Rafał Jankowski.

107 sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) odbyła sie w dniach 28 maja – 8 czerwca 2018′ w Genewie w Pałacu Narodów.

W trakcie konferencji Prezydent Republiki Środkowej Afryki Faustin Archange Touadéra wygłosił wykład, zatytułowany: “Zatrudnienie jest kluczem do utrwalenia pokoju”.
Kolejny wykład zatytułowany: “Solidarność poświęcona sprawiedliwości społecznej i równości dla wszystkich jest kluczem do budowania pokoju”  – wygłosił Prezydent Irlandii Michael D. Higgins.

Więcej pod poniższym linkiem: