Rafał Jankowski dla Gazety Prawnej o Biurze Nadzoru Wewnętrznego

ilustracja

Bożena Wiktorowska w artykule zatytułowanym: “Minister spraw wewnętrznych przejmuje kontrolę nad całą policją”, komentuje przyjęcie przez rząd projektu ustawy o utworzeniu Biura Nadzoru Wewnętrznego.

O przyjęciu przez rząd projektu nowelizacji “ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw” szeroko informujemy na naszej stronie dołączając treść samego projektu oraz bardzo krytyczną opinię Rządowego Centrum Legislacji.

Znana jest także opinia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do omawianego projektu również publikowana na naszej stronie.

Autorka artykułu w DGP podkreśla, że nowa jednostka ma mieć dużą władzę. Będzie zajmować się awansami, delegowaniem na misje zagraniczne oraz analizowaniem i oceną czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez służby. BNW będzie oceniać także prawidłowość postępowań sprawdzających i kontrolnych oraz oświadczenia majątkowe funkcjonariuszy. Z kolei komendanci poszczególnych służb będą kontrolowani, czy w sposób prawidłowy przekazują uprawnionym podmiotom informacje niejawne.

Autorka cytuje wypowiedź przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
– To jest ubezwłasnowolnienie nie tylko komendanta głównego policji, ale także komendantów wojewódzkich – tłumaczy Rafał Jankowski, przewodniczący ZG NSZZ Policjantów. – Nowe rozwiązanie daje rządzącym praktycznie nieograniczone możliwości wtrącania się do sposobu działania służb. A policja powinna być poza wszelkimi podejrzeniami, że jej działania mają podtekst polityczny.

Bożena Wiktorowska zwraca uwagę, że nowe biuro – według autorów projektu – będzie też zapewniać przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela oraz ujawniać nieprawidłowości w tym zakresie. Ma także sprawdzać, czy kandydaci na wyższe stanowiska w służbach nie popełniali nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji. Ale to nie koniec zmian. Biura Spraw Wewnętrznych, które działają obecnie w komendach głównych policji i Straży Granicznej zostaną odrębnymi jednostkami organizacyjnymi, nadzorowanymi przez ministra. Ich zadania pozostaną niezmienione. BNW będzie działać niezależnie od nich, na wyższym szczeblu. Będzie też mogło zlecać im wykonanie pewnych czynności sprawdzających.

To tylko omówienie treści artykułu. Więcej w DGP pod poniższym linkiem: