Przewodniczący ZW NSZZ P spotkał się z insp. Tomaszem Olczykiem, nowo powołanym Komendantem Wojewódzkim Policji

ilustracja

W dniu 19 lutego br. mł. insp. Andrzej Szary, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego spotkał się z insp. Tomaszem Olczykiem, nowo powołanym Komendantem Wojewódzkim Policji.

W trakcie spotkania jego uczestniczy uznali potrzebę ścisłej współpracy w interesie wielkopolskiej Policji przy zachowaniu swojej niezależności i szacunku w relacjach strona służbowa – strona związkowa. Uznali, że jest wiele spraw, które wymagają współdziałania i wymiany informacji, tak aby rozwiązywać problemy pojawiające się w codziennej służbie. Komendant w trakcie rzeczowej rozmowy położył duży nacisk na tworzenie dobrej atmosfery w służbie oraz pilną potrzebę intensyfikacji działań w celu pozyskania jak największej liczby kandydatów do służby w Policji, w obliczu kryzysu kadrowego w jakim znajduje się obecnie nasza formacja.

Uznano,że we wzajemnych relacjach komendant – przewodniczący będzie obowiązywała w miarę możliwości zasada prowadzenia uzgodnień bez pośredników celem wykluczenia ewentualnych błędów komunikacyjnych.

W najbliższym okresie czasu po stosownych uzgodnieniach dojdzie do spotkania Komendanta Wojewódzkiego Policji z Prezydium ZW oraz ZW NSZZ Policjantów celem omówienie szczegółowych zasad współpracy na szczeblu jednostek terenowych Policji województwa wielkopolskiego.