Przekazanie Hospicjum Św. Łazarza wielkanocnych prac artystycznych wykonanych przez małopolskich policjantów i pracowników Policji

ilustracja

Policjanci i pracownicy Policji z KWP w Krakowie, przekazali Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie, wielkanocne stroiki świąteczne.

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Krakowie, Małopolski Zarząd Wojewódzki i Terenowy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników przy pomocy Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie do współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, zorganizowali „Wielkanocny Kiermasz Niebieskich Serc Dobroczynności Polisi” pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Romana Kustera

Celem tej użytecznej społecznie idei była integracja funkcjonariuszy oraz pracowników Policji zatrudnionych w małopolskim garnizonie oraz zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W ramach tego projektu uzdolnieni artystycznie policjanci oraz pracownicy Policji, przygotowali i przekazali bezpłatnie wielkanocne ozdoby świąteczne.

Akcja ta spotkała się z bardzo dużym odzewem, o czym świadczy przesłanie z całej Małopolski ponad 700 różnorodnych prac artystycznych wykonanych przez policjantów, pracowników Policji oraz członków ich rodzin.

W dniu dzisiejszym przedstawiciele KWP w Krakowie przekazali w imieniu małopolskich policjantów i pracowników Policji część stroików świątecznych podopiecznym Hospicjum Św. Łazarza, mieszczącym się w Krakowie na ul. Fatimskiej.

W Akcji przekazania prac plastycznych uczestniczyła POLISIA – maskotka małopolskiej Policji przedstawiającą policjantkę.

nadkom. Kinga Leszkiewicz
Wydział Prewencji KWP w Krakowie