Przedstawiciele ZW NSZZPolicjantów woj.śląskiego zapalili znicze przed obeliskiem pamięci Śląskich Policjantów poległych na służbie oraz Grobem Policjanta Polskiego.

ilustracja

W dniu 31 października br. przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego zapalili znicze przed obeliskiem pamięci Śląskich Policjantów poległych na służbie oraz Grobem Policjanta Polskiego.

Obelisk pamięci o śląskich Policjantach poległych na służbie, ufundowany przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego w roku 2010, znajduje się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Na terenie KWP w Katowicach znajduje się także bardzo ważne nie tylko dla śląskich policjantów miejsce i wyjątkowy pomnik – Grób Policjanta Polskiego.

To w nim 17 września 1993 złożone zostały, ekshumowane w Miednoje, szczątki nieznanego policjanta, zamordowanego w ramach zbrodni katyńskiej. Pomnik uzupełniają tablice tablice z nazwiskami policjantów Policji Województwa Śląskiego, służących w okresie II RP oraz zamordowanych przez okupantów z okresu II wojny światowej.

W imieniu policyjnych związkowców z Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego znicze zapalili Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego kol. Michał Szczęśniak oraz Wiceprzewodniczący kol. Maciej Dziergas, Andrzej Socha i Kazimierz Barbachowski.

Więcej o tragicznej historii śląskich policjantów oraz miejscu pamięci o nich można dowiedzieć się z publikacji Pana Grzegorza Grześkowiaka z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” pod tytułem: GRÓB POLICJANTA POLSKIEGO GENEZA – PRZESŁANIE – SYMBOLIKA

Tekst i fot. Kazimierz Barbachowski