Przedstawiciele Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie ds. opieki nad grobami i miejscami pamięci o Policjantach w Hrubieszowie

ilustracja

22 lipca 2021 roku w Hrubieszowie woj. lubelskie przedstawiciele Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie ds. opieki nad grobami i miejscami pamięci o Policjantach – Maciej Dziergas, przewodniczący Zespołu oraz kol. Piotr Mikitiuk – wiceprzewodniczący tego gremium, wzięli udział w uroczystości poświęcenia mogił sanitariuszki Wojska Polskiego i Policjantów PP oraz pomnika-Żołnierzy Legionistów poległych w wojnie polsko – bolszewickiej w latach 1918 -1920 na ziemi Hrubieszowskiej .

Działania te wpisują się w zakres zamierzeń Zespołu ds. opieki nad grobami i miejscami pamięci o Policjantach – w czym Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów od samego początku powstania statutowo się angażuje. NSZZ Policjantów ponadto reprezentowali kol. Michał Sawicki, wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Lublinie oraz kol. Cezary PIASECKI, wiceprzewodniczący ZT NSZZ Policjantów w Hrubieszowie .

Na miejscowym cmentarzu, w sektorze nr III , znajdują się trzy mogiły wojenne z 1920 roku Pochowani zostali tam dwaj Policjanci II RP oraz sanitariuszka Wojska Polskiego .
Brutalnie zamordowani przez sowietów w okolicach Grabowca -Moniatycz na ziemi hrubieszowskiej;

Przodownik Policji Państwowej – Michał Mateusz LUBAK lat 21
Przodownik Policji Państwowej – Stefan SZYPULSKI lat 25
Maria ZIEMKIEWICZÓWNA – sanitariuszka

Mogiły znajdowały się w stanie wymagającej natychmiastowej renowacji. To dzięki ludziom dobrej woli, którym leżało na sercu przywrócenie w pamięci tych młodych ludzi i ich tragicznego losu, udało się groby wyremontować. Trwało to kilka lat.

Tylko i wyłącznie dzięki uporowi m.in Pana Mieczysława ZAPAŁY z Hrubieszowskiego Klubu Kolekcjonera oraz Komitetowi Społecznemu powołanemu do tego celu, jak i IPN o/Lublin oraz instytucjom samorządowym, innym ludziom dobrej woli -miejsca wiecznego spoczynku naszych granatowych braci i dzielnej sanitariuszki powróciły do świadomości społecznej. W tym miejscu należy podkreślić, iż wcześniej groby znajdowały się naprawdę w opłakanym stanie. Większość mogił albo niszczała albo powoli “zasiedlana” była przez nowych” lokatorów “.

Niestety, ale aparatczyków słusznie minionego ustroju nie interesowały losy Powstańców, Policjantów PP II RP, uczestników wojny polsko -bolszewickiej, tym bardziej Legionistów Piłsudskiego czy AK.

Groby zapomniane …
Bez potomków, nie miał kto o nie zadbać.

I tak znikały mogiły Powstańców styczniowych, legionistów, Policji Państwowej i innych osób związanych z czasami sprzed 1945 roku . Tylko ludzie o wysokim morale i postawie patriotycznej tacy jak Pan Mieczysław Zapała nie pozwolili aby Ci bohaterowie zostali zapomniani.

Uroczystość hrubieszowska podzielona była na dwie części.

Najpierw o godz.10,00 w Kościele pw. Ducha Św. w Hrubieszowie odbyła się msza św.za poległych policjantów , sanitariuszkę oraz żołnierzy ,Legionistów i wszystkich mundurowych spoczywających na tej nekropoli. Msza była koncelebrowana przez trzech kapłanów, w tym jednego obrządku prawosławnego.

W trakcie mszy Maciej Dziergas Przewodniczący Zespołu ZG NSZZ P ds. opieki nad grobami i miejscami pamięci o Policjantach ” w imieniu NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW w asyście kol. Michała Sawickiego Wiceprzewodniczącego ZW NSZZ P woj. lubelskiego, w uznaniu zasług przy odnowie kwater uhonorował:

Medalem Krzyż Niepodległości kl. I z gwiazdą:

Pana Mieczysława ZAPAŁĘ
Ks. Marka GIERGIELA
Kol. asp. sztab. Andrzeja GARDYŃSKEGO
Pana Mirosława BORUSIEWICZA

Na ręce Dziekana Parafii pw. Ducha Św. ks. Marka GIERGIELA przekazano okolicznościowy grawer z okazji 100 -lecia powstania polskiej Policji z Archaniołem Michałem patronatem naszej formacji -celem umieszczenia go w świątyni.

W części drugiej uroczystości już przy odnowionych mogiłach z licznych delegacji służb mundurowych, samorządowców, IPN odbyła się krótka modlitwa a następnie mogiły zostały poświęcone. Następnie delegacja NSZZ Policjantów złożyła na trzech mogiłach wieńce od naszego związku.

Godnym podniesienia pozostaje fakt, iż na hrubieszowskiej nekropolii znajdują się jeszcze inne zapomniane przez współczesnych mogiły, które Pan Zapała odnajdywał i angażował się w ich restauracje .

Policjanci ,Pracownicy Kolei ,Podziemie Niepodległościowe ..
Po wielu latach wrócili do świadomości Nas współczesnych .
“Ci którzy sami o siebie upomnieć się już nie mogą “

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Przewodniczący
Zespołu ZG NSZZ Policjantów
ds. opieki nad grobami i miejscami pamięci o Policjantach ”
mgr inż. Maciej Dziergas”