Prezydent powołał Ministra Brudzińskiego w skład Rady Dialogu Społecznego

ilustracja

7 lutego 2018 roku Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów powołał w skład Rady Dialogu Społecznego następujące osoby:

  • Jerzego Kwiecińskiego – Ministra Inwestycji i Rozwoju;
  • Joachima Brudzińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  • Łukasza Szumowskiego – Ministra Zdrowia;
  • Wiesława Janczyka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnego za budżet.
  • Teresę Czerwińską – Ministra Finansów (akt powołania zostanie wręczony w późniejszym terminie).

Prezydent przypomniał, że nominacje do RDS mają związek z rekonstrukcją rządu i wyraził zadowolenie z dotychczasowych prac Rady. – Rada, która pracuje zaledwie od dwóch lat, w tym roku rozpoczyna się trzeci rok pracy, jak do tej pory jest sukcesem- powiedział Andrzej Duda. Dodał, że zajęła się wieloma sprawami ważnymi dla polskiego państwa, a związanymi z pobudzeniem rozwoju gospodarczego i zwiększeniem zamożności polskiego społeczeństwa.

– Liczę na to, że Rada będzie pracowała teraz, w tym zmienionym składzie, jeszcze sprawniej niż do tej pory. Wierzę, że Państwo Ministrowie szybko osiągną już pewien stopień wprawy w pracy w Radzie, będą widzieli, jakie mechanizmy działają, i znakomicie wpiszą się w tę dotychczasową działalność. I tego Państwu życzę z całego serca – zarówno tym, którzy dzisiaj zostali do Rady powołani, jak i pozostałym członkom Rady: aby ta współpraca rozwijała się dobrze – podkreślił Prezydent.