Prezydent podpisał ustawę: emeryci i renciści, w tym również mundurowi otrzymają trzynastą emeryturę.

ilustracja

Emeryci i renciści, w tym również mundurowi otrzymają w maju dodatkowe 1100 zł brutto ( 888,25 zł netto). Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę z 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym w 2019 r.

Świadczenie skierowane jest do prawie dziesięciu milionów Polaków – podkreślał Andrzej Duda, dodając, że przysługuje ono z urzędu. Nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych wniosków, ani składać żadnych dokumentów.

Z „trzynastki” skorzystają osoby uprawnione do świadczeń w powszechnym systemie ubezpieczeń, rolnicy, którzy są w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, emeryci i renciści mundurowi, inwalidzi i renciści wojenni oraz osoby pobierające kompensacyjne świadczenia nauczycielskie, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, czy też renty socjalne.

Jednorazowe świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Przypomnijmy, że pomysł wypłaty „trzynastki „ dla emerytów ogłosił prezes PiS Jarosław Kaczyńskiego podczas konwencji, która odbyła się 23 lutego br. w Warszawie. Jednym z pięciu nowych pomysłów prawicowej koalicji rządzącej była wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości minimalnej emerytury ( 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł netto).

Prace legislacyjne zakończyły się w połowie kwietnia br. Prezydent RP nie wykorzystał 21 dni jakie daje mu konstytucja i ustawę podpisał 23 kwietnia. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że świadczenie najwcześniej będzie wypłacone 30 kwietnia, by jeszcze przed świętem 1 maja mogło wpłynąć do pierwszych beneficjentów. W zdecydowanej większości wypłata jednorazowego świadczenia nastąpi w maju wraz z wypłatami emerytur i rent, czyli jeszcze przed wyborami do Europarlamentu. Jedynie osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne otrzymają „trzynastkę” w czerwcu i lipcu.

Zgodnie z ustawą, kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będzie wliczana do dochodu osób ubiegających się lub pobierających:
• świadczenia z pomocy społecznej,
• dodatki mieszkaniowe,
• świadczenia rodzinne,
• pomoc osobom uprawnianym do alimentów,
• świadczenia wychowawcze.

Kwota jednorazowego świadczenia nie będzie wliczana również do przychodu, powodującego zawieszenie prawa do renty socjalnej. Ponadto, z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będą mogły być dokonywane potrącenia i egzekucje.

Dodatkowa emerytura trafi do prawie 7 mln emerytów oraz ponad 2,5 mln rencistów. Jak ujawnił rząd, koszt tej operacji wyniesie 10,8 mld zł. Większość ma zostać sfinansowana z bieżących wpływów ZUS (8,5 mld zł) i KRUS (1,2 mld zł). Niemała część tych pieniędzy, bo 890 mln zł złotych będzie pochodziła ze środków przeznaczonych w tegorocznym budżecie na obronę narodową, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne (890 mln zł).

W tegorocznym budżecie MON na emerytury i renty dla ok. 170 tysięcy byłych żołnierzy zawodowych, w tym również dla 4 tysięcy nowych świadczeniobiorców, zarezerwowano ponad 7 miliardów zł. Są to środki uwzględniane w wydatkach obronnych w ramach tegorocznego wskaźnika 2,0 proc. PKB. Nie przewidziano dodatkowych wydatków w kwocie prawie 200 mln zł, bo mniej więcej tyle wyniesie koszt tegorocznej „trzynastki” dla byłych żołnierzy. Ustawa nie przewiduje wypłaty tego świadczenia w przyszłym roku. Ry.

Zdjęcie: Grzegorz Jakubowski (KPRP)