Poznań – Święto Policji 2021′

ilustracja

W auli Collegium Da Vinci odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. W tym szczególnym dniu wręczono policjantom wyróżnienia i awanse. W Uroczystej Zbiórce udział wzięli funkcjonariusze, pracownicy Policji oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele NSZZ Policjantów oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

W Uroczystej Zbiórce uczestniczył mł. insp. Andrzej Szary, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.

19 lipca br. w auli Collegium Da Vinci odbyła się tegoroczna gala z okazji obchodów Święta Policji. W tym szczególnym dniu na wstępie prowadzący przywitał wszystkich zebranych gości na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. Wśród uczestników gali nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, urzędów, związków zawodowych oraz zaprzyjaźnionych służb.

Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk, podziękował policjantom i pracownikom Policji za służbę i pracę w najcięższym czasie walki z pandemią. Wyraził słowa uznania i szacunku za trud włożony w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu poznańskiego.

W kolejnej części uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wręczył wyróżnienie nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postaci Brązowej Odznaki Zasłużony Policjant, funkcjonariuszowi, który w szczególny sposób przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Decyzją Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego Policjantów wyróżnieni Złotym i Srebrnym Medalem NSZZ Policjantów zostali kolejno insp. Robert Kasprzyk – Komendant Miejski Policji w Poznaniu oraz podinsp. Tomasz Barłożek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu.

Następnie odbyło się wręczenie policjantom awansów na wyższe stopnie policyjne. W tym roku łącznie 521 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu otrzymało takie minowania.

Wzorem lat ubiegłych odbyło się również wręczenie nagród i dyplomów dla dzielnicowych, którzy brali udział w konkursie „Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania” oraz „Najlepszy Dzielnicowy Powiatu Poznańskiego”.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, Prezydent Miasta Poznania, Wicestarosta Poznański, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego oraz ks. Prałat – kapelan wielkopolskich policjantów.