POZNAŃ – STYPENDIA NAUKOWE 2020′ GRATULACJE!

ilustracja

W dniu 26 października 2020′ na adresy domowe Laureatów zostały przesłane Listy Gratulacyjne od Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów, Prezesa Fundacji “Niebieska Dłoń” Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Na powyższy cel Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oraz Fundacja przeznaczyły środki finansowe w wysokości 32 000 tys. zł.

Nagroda stypendialna zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu numeru rachunku bankowego na email: andrzejszary1@wp.pl