Poznań: Policyjni krwiodawcy otrzymali odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

ilustracja

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zostały wręczone odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. 16 osób – funkcjonariuszy i pracowników Policji, zostało wyróżnionych za oddanie krwi i pomoc drugiemu człowiekowi. W uroczystości wziął udział Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, Dyrektor Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu pani Beata Kozak – Cieszkiewicz oraz Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policji Województwa Wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary.

Od 2017 roku w Wielkopolsce działa Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi o nazwie „Policyjni KREWniacy”. Należy do niego 283 policjantów i pracowników Policji z całego garnizonu. Z roku na rok ilość chętnych osób, którzy chcą należeć do klubu stale rośnie. To bohaterowie, którzy systematycznie, bez rozgłosu oddają krew, ratując życie i zdrowie potrzebujących. Przez 3 lata, wielkopolscy policjanci oddali łącznie około 500 litrów krwi. To konkretny, bardzo namacalny wkład wielkopolskich policjantów w uratowanie ludzkiego życia.

Działalność policyjnych „KREWniaków” to jednak nie tylko oddawanie krwi. Organizują oni pokazy pierwszej pomocy, biorą udział w Szlachetnej Paczce, odwiedzają z rodzinami poznańskie domy dziecka, promują wśród młodzieży zdrowy tryb życia i przy każdej możliwej okazji mówią wszystkim jak ważne jest dzielenie się krwią.

Wielu z funkcjonariuszy i pracowników Policji oddaje krew systematycznie. Od 2018 roku, 13 wielkopolskich policjantów otrzymało odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu, m.in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster.

Już 87 policjantów i pracowników Policji otrzymało odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. 16 kwietnia br., kolejni policyjni krwiodawcy otrzymali odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

Piotr Garstka

Więcej…