Poznań – Pamiętamy o poległych policjantach

ilustracja

31 października 2019′ przed Pomnikiem Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego, Komendant Wojewódzki w Poznaniu insp. Piotr Mąka złożył wieniec i zapalił znicz, jako symbol pamięci o zmarłych policjantach.

W nadchodzących dniach, gdy odwiedzamy groby najbliższych, również funkcjonariusze pamiętają o poległych policjantach. Komendantowi towarzyszył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu mł. insp. Maciej Walczak, kapelan wielkopolskich policjantów ks. prałat Stefan Komorowski, Andrzej Borowski – przedstawiciel „Rodziny Policyjnej 1939”, a także przedstawiciele NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów podinsp. Andrzej Szary i asp. Mateusz Przybyłowski.

Przypomnijmy, że 395 imion i nazwisk wyrytych na stalowych tablicach pomnika, to tylko część tych funkcjonariuszy, którzy umierali za idee, którym służyli. Polskich Policjantów zginęło kilka tysięcy. Umierali za orła białego, za polską flagę, za ojczyznę i za społeczeństwo. Umierali za przekonania i pasję do bycia Policjantem, za noszenie granatowego munduru i za walkę o niepodległą Polskę.

Przypłacili życiem miłość do Ojczyzny i Narodu, ginęli w obozach koncentracyjnych, a ich rodziny poddawane były represjom i cierpieniom. Kolejnych prawie 6 tysięcy Policjantów zostało internowanych i przewiezionych do obozu w Ostaszkowie, skąd droga prowadziła przez egzekucję w Twerze (Kalinin) do mogił śmierci w Miednoje.

W tych dniach pamiętamy także o wszystkich naszych zmarłych koleżankach i kolegach Policjantach.

Piotr Garstka