Poznań: Komunikat Kapituły „Kryształowej Gwiazdy”

ilustracja

17 stycznia br. w KWP w Poznaniu spotkała się Kapituła odznaki „Kryształowej Gwiazdy” w składzie

  • podinsp. Andrzej Szary – Przewodniczący Kapituły;
  • insp. Roman Kuster – przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji;
  • podinsp. Jarosław Szemerluk – przedstawiciel korpusu oficerów;
  • asp. sztab. Dariusz Żak – przedstawiciel korpusu aspirantów;

(przedstawiciel korpusu podoficerów i posterunkowych nie uczestniczył w spotkaniu z powodów rodzinnych)

Gościem Kapituły był insp. Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji.

Wszyscy uczestnicy spotkania uznali, że odznaka „Kryształowej Gwiazdy” oraz dyplomy przyznawane od 13 lat z inicjatywy NSZZ Policjantów przyczyniają się do promowania w środowisku zawodowym oraz opinii publicznej wzorowych postaw wielkopolskich policjantek i policjantów ratujących ludzkie życie.

Kapituła i Komendant Wojewódzki Policji zgodnie uznali, że należy dochować szczególnej staranności przy rozpatrywaniu wniosków, tak aby utrzymać dotychczasową wysoką rangę wyróżnienia, które wśród funkcjonariuszy jest cenione.

Kapituła rozpatrzyła wszystkie wnioski, które zostały skierowane do Kapituły od ostatniego posiedzenia w 2017 roku do dnia jej posiedzenia w dniu 17 stycznia br. Ogółem takich wniosków było 204.

Ostateczne decyzje o przyznaniu odznak i dyplomów zgodnie z Regulaminem podejmą Komendant Wojewódzki Policji oraz Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, o czym niezwłocznie zostaną poinformowane osoby zainteresowane oraz ich przełożeni.

Termin wręczenie odznak i dyplomów zostanie ustalony w trybie uzgodnień roboczych pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji a ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.

Przewodniczący Kapituły

/-/ podinsp. Andrzej Szary