Poznań: Cześć pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego

ilustracja

W Poznaniu przy pomniku Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość. To tutaj wielkopolscy policjanci, wraz z licznie zaproszonymi gośćmi, uczcili pamięć swoich poprzedników pomordowanych przez sowieckich i nazistowskich okupantów.

„Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, Zapomnij o mnie!” /-/Adam Mickiewicz

14 maja br. przy Pomniku Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego, znajdującym się przy kościele garnizonowym wielkopolskiej Policji odbyły się uroczystości związane z 79. rocznicą tego tragicznego wydarzenia. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, NSZZ Policjantów, służb mundurowych oraz urzędów i instytucji na co dzień współpracujących z Policją.

W gronie zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele Komendy Głównej Policji – nadkom. Krzysztof Musielak – Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, Pan Michał Dembiński – Dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego, Pan Michał Lemański – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Pan Antoni Kalisz Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili nadinspektorzy w stanie spoczynku ze Stowarzyszenia Generałów Policji RP – Zenon Smolarek i Zdzisław Centkowski, którzy wraz z Prezesem Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Panem Andrzejem Borowskim, byli inicjatorami budowy Pomnika.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w osobach przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Andrzeja Szarego oraz członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Mateusza Przybyłowskiego, którzy oddali hołd pomordowanym policjantom II Rzeczpospolitej. Na uroczystości obecny był poczet Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu ze Sztandarem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów.  

W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Aresztu Śledczego oraz Izby Skarbowej.

W wydarzeniu uczestniczyła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą nadkom. Andrzeja Witiwa, Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz kompania honorowa wielkopolskiej Policji. Oprawę muzyczną zapewnił także Chór działający pod patronatem NSZZ Policjantów.

We mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Biskupa Seniora ks. Zdzisława Fortuniaka uczestniczyli również ksiądz prałat Stefan Komorowski kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz ks. ppłk Rafał Kaproń przedstawiciel Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Kom. Kamil Sikorski, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim pełnił rolę lektora podczas Mszy odprawionej w intencji pomordowanych policjantów.

W trakcie apelu pamięci do stawiennictwa zostali wezwani policjanci pomordowani przez sowieckich i nazistowskich okupantów. Uczczono ich salwą honorową. Przed pomnikiem zaproszone delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze.

Ponad 340 nazwisk policjantów umieszczonych na tablicach Pomnika to tylko nieliczni spośród tych, których tożsamość zdołano ustalić. Dla Ojczyzny złożyli oni najwyższą ofiarę. Wielu z tych, którzy do końca pozostali wierni rocie ślubowania, wciąż pozostaje bezimiennych.

Wielkopolscy policjanci w szczególny sposób pielęgnują pamięć o swoich poprzednikach. Ich przykład i ofiara są wzorem dla wszystkich obecnie pełniących służbę funkcjonariuszy.

Iwona Liszczyńska