Posiedzenie ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego połączone ze Spotkaniem Wiglijnym

ilustracja

14 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej KWP odbyło się posiedzenie ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego połączone z “Debatą poświęconą poprawie bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie wynikającej z posiadanego pakietu ochronno- zdrowotnego w ramach pakietu PZU – POLICJA 2015′ oraz spotkaniem opłatkowym . Po przywitaniu przez Przewodniczącego członków Zarządu, otwarciu posiedzenia, sprawdzenia kworum i przedstawienia programu, Zarząd przystąpił do pracy.
Pierwszym punktem posiedzenia była “Debata poświęcona poprawie bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie wynikającej z posiadanego pakietu ochronno – zdrowotnego w ramach pakietu PZU – POLICJA 2015′ która prowadziły Pani Agnieszka Zaj – Dolecka (przedstawiciel PZU) oraz Panie Małgorzata Łukasik i Bernadeta Żmudź (pracownice KWP zajmujące się sprawami ubezpieczenia PZU Policjantów i pracowników Policji)
Podczas debaty było przedstawianych szereg informacji dotyczących pakietu PZU – POLICJA 2015′. Podane wyżej osoby odpowiadały na szereg pytań uczestników debaty jak i przedstawiały wszystkie elementy bezpieczeństwa publicznego i pakietu ochronno – zdrowotnego jakie daje ubezpieczenie w programie PZU – POLICJA 2015′.
Następnym punktem posiedzenia było zatwierdzeniu decyzji Prezydium Zarządu i podjęciu szeregu istotnych Uchwał oraz wypracowaniu zasad działania na kolejny czas oraz Przewodniczący przedstawił zgromadzonym szereg informacji z prac Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
Następnie w hotelu Victoria odbyło się spotkanie opłatkowe z kadrą kierowniczą KWP w Lublinie w którym udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc.

W trakcie trwania spotkania Przewodniczący ZW NSZZ NSZZ Policjantów woj. lubelskiego wyróżniającym się członkom wręczył odznaczenia: medale XXV lecia NSZZ Policjantów