Posiedzenie ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego połączone ze spotkaniem opłatkowym

ilustracja

14 grudnia 2018 r. w Hotelu VICTORIA” w Lublinie odbyło się posiedzenie ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego połączone ze spotkaniem opłatkowym .

Na początku spotkania przewodniczący ZW Artur Garbacz przywitał wszystkich uczestników, podziękował za pracę związkową za okres od ostatniego posiedzenia.Kolejnym punktem było zatwierdzeniu decyzji Prezydium Zarządu i podjęciu szeregu istotnych Uchwał oraz wypracowaniu zasad działania na najbliższe dni oraz tygodnie.

Potwierdzony został termin konferencji sprawozdawczej Zarządu VII kadencji na 7 – 8 lutego 2018 r. w Sitańcu k/Zamościa.

W drugiej części posiedzenia zaproszony gość, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Rafał Jankowski na wstępie podziękował słowami ,,Dziękuję Wam za to. Bez Was nie było by tego największego w historii Związku sukcesu”, przedstawił również założenia i plany, jakie czekają w najbliższym czasie Związek Zawodowy oraz odpowiadał na pytania związkowców.

Następnie w hotelu Victoria odbyło się spotkanie opłatkowe z kadrą kierowniczą KWP w Lublinie w którym udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc.
W trakcie trwania spotkania Przewodniczący ZW NSZZ NSZZ Policjantów woj. lubelskiego wyróżniającym się osobom wręczył odznaczenia:

Medale zasługi dla ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego otrzymali:

Dariusz Grządkowski – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej
Lech Skibicki – przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie
Waldemar Bałkowiec – Przewodniczący Związku zawodowego Strażaków „Florian”
Andrzej Socha – wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego
Andrzej Mazurek – Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Służby Więziennej w Lublinie

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski otrzymał plakietę okolicznościową w podziękowaniu za współpracę, życzliwe wspieranie oraz nieocenioną pomoc dla ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego

Po części ceremonialnej nasi szanowni Księża kapelani ks. Bogdan Zagórski i ks. Sylwester Zwolak poświęcili opłatek i wszyscy obecni policjanci, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz goście współpracujący z NSZZ Policjantów złożyli sobie życzenia świąteczne oraz noworoczne.